EMERYTURA SPÓŁDZIELCZA

“Emerytura spółdzielcza” to pasywny dochód tworzony z majątku i aktywów spółdzielni, który każdy członek spółdzielni otrzymuje po wieloletniej współpracy ze spółdzielnią. Majątek i aktywa spółdzielni budują sami członkowie, korzystając z produktów i usług spółdzielni lub aktywnie z nią współpracując. Spółdzielnia stworzyła proste zasady i kryteria budowania emerytury spółdzielczej, reszta jest w rękach jej członków.

Więcej informacji o korzyściach z członkostwa 
w spółdzielni tutaj

ADRESA PREVÁDZKARNE

(POŠTOVÁ ADRESA):

Levočská  1675 /3A ,

06401 Stará Ľubovňa

 

ADRESA SÍDLA

(FAKTURAČNÁ ADRESA):

J. Kráľa 21,

96001 Zvolen

Slovenská republika

IČO: 52 945 715

DIČ: 2121186639

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Dr, vložka číslo:  519/S


E-mail: info@td-coop.eu 

  • White Facebook Icon

© 2020 by Tradičné Družstvo