top of page

Úspech je cesta, nie cieľ…„Ak význam a silu svetla je možné spoznať iba v tme, potom úspech je možné dosiahnuť nasledovaním „vlastného svetla“…“


Martin CigánekV tomto duchu sa konal koncom mesiaca v našom družstve osobnostný workshop. Už samotný program workshopu naznačoval, že to bude veľmi kvalitne strávený čas. Hodnotné prednášky na témy hľadania vnútornej motivácie, hľadania riešení počas dosahovania cieľov, či osvojovania si spolupráce, priniesli našim členom povzbudenie aj v týchto nepochybne náročných časoch.


Hlavným prednášateľom na workshope bol predseda družstva p. Martin Cigánek, autor jedinečného know-how na budovanie pasívnych príjmov. Úspešne pokračuje v projekte “Refundácia” aj napriek náročným situáciám, čím sa tento projekt stáva ešte hodnotnejším a v súčasnej dobe dôležitejším. Nájsť istotu a stabilitu finančných príjmov je aktuálne ešte viac ako kedykoľvek predtým. Vysoká inflácia a hlboké následky súčasných krízových opatrení menia podmienky na trhu, a preto aj v našom družstve hľadáme riešenia na dosiahnutie vytýčených cieľov. Tento workshop nám ukázal, že musíme na sebe neustále pracovať, vzdelávať sa a vzájomne sa podporovať. Členovia si odniesli množstvo inšpirujúcich podnetov na zefektívnenie ich spolupráce v družstve a nosnú myšlienku, že aj tvrdá práca rozdelená medzi 3.000 členov nie je tak ťažkou úlohou.


Workshopu sa zúčastnili nielen členovia zo Slovenska, ale aj z Poľska a Českej republiky.

Už teraz sa tešíme na ďalšie takéto stretnutia, srdečne na ne pozývame všetkých členov.bottom of page