top of page

Čo nám dal a čo nám vzal rok 2022?
Rok 2022 bol rokom významných investícií, ktoré spevnili naše základné piliére stratégie, ale bol to najmä rok, ktorý opäť ešte viac scelil naše družstvo a preveril silné stránky družstevníctva. V dnešnej dobe sa snáď nenájde nikto, kto by nepocítil silný vplyv inflácie naštartovanej pandémiou a spôsobenej najmä vojnou na Ukrajine. My cítime inflačné dopady predovšetkým pri našej rekonštrukcii Hotela Raj, ale aj pri samotnom predaji nášho dovolenkového produktu PV. Tento negatívny vplyv spôsobil spomalenie plnenia našich cieľov, ale na druhej strane každá takáto výzva spôsobila, že sme sa ešte viac spojili a skoncentrovali na vzájomnú pomoc. A toto zafungovalo doslova zázračne, čo malo za následok, množstvo väčších aj menších úspechov, ktoré sme dosahovali počas roka.


Podarilo sa nám v spolupráci s konzultantmi splniť ročný cieľ predaja zmlúv PV na viac ako 71%, čo v praxi znamená, že sme si mohli dovoliť investovať do rekonštrukcie hotela čosi viac fin.prostriedkov ako v predošlom roku. Na druhej strane inflácia spôsobila značné zvýšenie investičných nákladov, ktoré budeme musieť investovať do hotela, ale aj tak sa nám podarilo vykonať v rámci rekonštrukcie kus dobrej práce. Stihli sme všetky búračské práce, výmenu rozvodov vody, tepla, el.energie, čiastočnú výmenu kotlov a výmenu všetkých radiátorov. Dobudovali sme do hrubej stavby ďalšie izby, čím sa zvýši kapacita hotela na 18 izieb. Položili sme základy a vytiahli steny v prístavbe v budúcej kuchyni a reštaurácii. Dokončili sme renováciu interiéru v 9-tich izbách a 7 kúpelní, čiže môžeme povedať, že polovica izieb je už skoro vo finále. Značnú časť práce sme vykonali aj vo zvyšných častiach hotela, je za nami asi 65%-70% prác z celkovej rekonštrukcie hotela.


Popri tom sa podarilo vykonať významný posun vo vymáhaní našich pohľadávok NFD. Ako sa dalo predpokladať, neplatné a protiprávne vedenie NFD dostalo NFD svojim hospodárením a účelovým vytváraním záväzkov až do konkurzu, čím sa ukončilo vytváranie dlhov a začalo sa vymáhanie pohľadávok. Nám sa podarilo prihlásiť naše pohľadávky za cca 4 mil.EUR a zároveň sme popreli asi 90% pohľadávok, ktoré prihlásila skupina aktérov konfliktu a ich sympatizantov. Zvyšné nepopreté pohľadávky patria už iba legitímnym veriteľom, ako je štát, či poisťovne… no aj tak to teraz vyzerá, že asi 80%-90% z predaja majetku NFD pôjde nám na uspokojenie našich pohľadávok. Je síce pred nami ešte niekoľko dôležitých právnych krokov, ale je to otázka času, kedy sa to celé posunie, až postupne získame značnú časť fin. prostriedkov, ktoré nám pomôžu poriadne naštartovať naše družstvo. Tým zabezpečíme uspokojenie všetkých našich veriteľov, a to bude následne prinášať ovocie navždy každému členovi. Toto všetko sa podarilo práve vďaka spoločnému úsiliu a extrémnemu zapojeniu sa do spoločných kampaní, kde sa snažíme, aby každý jeden člen priložil ruku k dielu.

Určite každý z členov vie, že išlo o aktuálne poslednú kampaň na podporu družstva, do ktorej sa zapojila už väčšina členov a budeme trvať na tom, aby v tejto kampani boli účastní úplne všetci členovia.Tento skvelý výsledok spolupráce a vzájomnej pomoci spôsobil významné posilnenie našej pozície v procese vymáhania našich pohľadávok, kde sa dá očakávať príjem okolo 1 mil. EUR - 1,5 mil. EUR, čo iste uznáte, že stálo za tú námahu. Navyše prípadný prebytok výťažku z našej kampane sa použije na dokončenie Hotela Raj.

V snahe získať aj väčší kapitál, či už od externých investorov alebo od samotných členov sme neváhali a pripravili sme profesionálne podklady, podnikateľský plán a detailné fin.analýzy pre investorov https://www.busyman.cz/invest/projekty/hotelnictvi-gastronomie/2176-inovativny-dovolenkovy-program.


Čiže čo nám tento rok priniesol? Tak najmä to, čo sa nedá kúpiť, a to sú úprimné hlbšie vzťahy medzi členmi a družstvom, čo sa odzrkadlilo v našich úspechoch. A čo nám vzal? Skôr by som povedal, že nás zbavil viacerých starostí, obáv a strachov, ktoré nás sprevádzali pri výzvach, ktoré sa pred nás postavili.


Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým členom, ktorí nás podržali a pomohli v ťažkých momentoch. Chcem sa ale osobne poďakovať každému, kto neváhal a sprostredkoval novú zmluvu PV, prišiel k nám na brigádu počas prác na hoteli, pomohol v kampani, pomohol odstrániť nedostatky, či vylepšiť našu značku. Ďakujem programátorom, aj konzultantom, kolegom z predstavenstva, ale aj našim milým pracovníčkam v administratíve a zamestnancom, obchodným partnerom, ďakujem účtovníkom aj našim právnikom, ktorí odviedli kus dobrej práce.


Milí členovia, všetci ste boli úžasní a som hrdý na to, ako sa krásne formujeme do skvelého teamu dobrých ľudí. Všetkým Vám želám prežitie krásnych vianočných sviatkov, veľa úspechov v novom roku, veľa zdravia a teším sa na spoluprácu s Vami v budúcom roku, aby bol ešte lepší ako ten starý.

Martin Cigánek - predseda družstva
bottom of page