Družstevníci šetria pri rekonštrukcii tisíce eur…Samotní členovia družstva investovali do rekonštrukcie hotela svojpomocne vyše 1000 hodín pomocných prác.


Rekonštrukcia Hotela Raj prebieha už od polovice apríla. Nepriaznivé počasie a komplikácie s dodávkou stavebných materiálov spôsobili, že sa obnova hotela natiahla o viac ako mesiac. V týchto dňoch už však Hotel Raj víta prvých družstevníkov na dovolenkách.

Samotní členovia družstva investovali do rekonštrukcie hotela svojpomocne vyše 1000 hodín pomocných prác. Išlo prevažne o úpravy kvetinových záhonov, výsadbu zelene, vyrovnávanie terénu a úprava okolo hotela, ale aj pomoc pri obkladaní fasády kameňom, či rôzne iné pomocné práce pri rekonštrukcii, čím sa ušetrilo okolo 10.000 eur!

V druhej fáze budeme pokračovať v rekonštrukcii interiéru, kde plánujeme zmodernizovať všetky súčasné izby a dobudovať ďalšie. V tretej etape prác plánujeme dobudovať aj wellness a ďalšie apartmány k hotelu na vedľajšom pozemku. Celkovo tak hotel bude mať asi 22 ubytovacích jednotiek a družstvo bude mať k dispozícii dostatočný počet apartmánov a izieb, ktoré postačujú pre členov, ktorí vlastnia dovolenkový program Program Vacation (PV). Vďaka ďalším voľným izbám môžeme predať ďalšie PV, z ktorých si môžeme zakúpiť ďalšie apartmány v nových destináciách. Tým sa zabezpečí rozvoj nášho jedinečného dovolenkového programu PV.

Hotel Raj má pre nás členov družstva veľký význam. Pomáha nám naštartovať dovolenkový program a tým rozbehnúť tok investícií do kľúčových projektov na tvorbu pasívnych príjmov. Ďakujeme všetkým členom družstva, ktorí sa osobne zúčastňujú na brigádach, ale aj tým, ktorí pomáhajú družstvu iným spôsobom. Družstvu najviac pomáha, keď každý člen privedie do družstva jedného nového člena, alebo si kúpi ďalší členský vklad, dovolenkový program, alebo zvýši obrat na svojom družstevnom účte.