top of page

Je čas. Splňte si daňové povinnosti s pomocou partnerstva v Tradičnom družstve
Posledný termín na zaplatenie cestnej dane sa blíži. Ak používate vozidlá patriace do kategórie L (mopedy, motocykle, trojkolky, štvorkolky), M (osobné automobily a autobusy), N (nákladné vozidlá) a O (prípojné vozidlá) evidované v Slovenskej republike na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, ste povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel najneskôr do pondelka, 31. januára a v tento deň aj daň zaplatiť.

Dávame do pozornosti aj blížiaci sa 31. marec, ktorý nedá spávať mnohým podnikateľským subjektom. Je to totiž zákonom stanovený termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a k dani z príjmov fyzickej osoby za uplynulý rok 2021.

Ak ste živnostníkom alebo vlastníte s.r.o. či občianske združenia a navyše využívate vozidlá na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, je najvyšší čas rozhodnúť sa, komu zveríte svoju účtovnú administratívu.

Tradičné družstvo spolupracuje s holdingovou spoločnosťou adv, ktorá poskytuje komplexné služby s právnou ochranou prostredníctvom 15 dcérskych spoločností. Jedna z nich sa špecializuje na profesionálne vedenie účtovníctva, ktoré je jednou z najdôležitejších súčastí každej prosperujúcej firmy. Poskytuje špičkové služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, právne zázemie pri daňových kontrolách, legálne zníženie nákladov prostredníctvom optimalizácií pod dohľadom právnikov. Kladie dôraz na digitalizáciu, elektronickú komunikáciu a vzdelávanie klienta a jeho zamestnancov. Špecializuje sa aj na spracovanie mzdovej agendy. Všetky nadštandardné služby ponúka navyše s právnou ochranou.


V prípade akýchkoľvek požiadaviek neváhajte kontaktovať spoločnosť adv cez formulár na web stránke Tradičného družstva https://www.td-coop.eu/ekonomicke-sluzby


Štandardná

účtovná spoločnosť


Účtovníctvo v


Analýza účtovných dokladov
Účtovanie účtovníkom

Optimalizácia


​účtovník + právnik

Skúsenosti tímu


daňový právnik (poradca), znalec, kontrolór

Právne zázemie pri daňových kontrolách

účtovník

​účtovník + právnik

Cena služby

porovnateľná

porovnateľná

Digitalizácia elektronického spisu
Elektronická komunikácia s klientmi
Vzdelávanie pre klienta a zamestnancov

bottom of page