top of page

Keď niečo končí všetko iba začína...
Milí členovia, naše družstvo sa posúva vpred, rastieme a dá sa to charakterizovať aj slovami "povstali sme ako Fénix z popola“.


Zrod nášho družstva bol skutočne náročný, ale ustáli sme tlak a prekážky a naopak sme začali rásť a rozvíjať naše aktíva. Vďaka poctivej práci našich právnikov, sa nám podarilo ochrániť skoro všetok nehnuteľný majetok v NFD a tým sme si zabezpečili likviditu našich pohľadávok. Ich hodnota je veľmi vysoká, hýbeme sa okolo sumy 4 mil.EUR. Iste uznáte, že sa oplatí zabojovať o takú sumu, lebo keď sa podarí získať do Tradičného družstva možno necelú polovicu (odhadujeme aspoň 1,5 mil.EUR), tak to pomôže rozbehnúť naše aktíva a významne urýchliť proces budovania refundácie. Pomôže to všetkým členom, aj tým čo nemajú žiadnu pohľadávku v NFD. Je to skvelá správa, pretože tak to v družstve má byť, že pomoc sa dotýka každého… sme ako jedna veľká rodina.


Aj keď očakávame, že proces zlikvidnenia bude trvať dlhšie, aj tak sa oplatí si počkať na tento nesporne slušný objem kapitálu. Nakoniec práve táto situácia môže prelomovo zmeniť rýchlosť tvorby aktív a pasívnych príjmov. Preto sa na túto našu situáciu skutočne veľmi výstižne hodí tento hlboký citát: „Keď niečo končí všetko iba začína…“.


Plne si uvedomujeme túto veľkú a jedinú príležitosť zlikvidnenia našich pohľadávok

a uvedomujeme si ekonomický význam pre nás všetkých. Od úspechu nás delí skutočnosť, aby sme sa poskladali na náklady súvisiace s pohľadávkami, a preto sme otvorili príležitosť, ktorá sa už nezopakuje. Vychádza to tak, že ak si v priemere každý člen investuje do Tradičného družstva 150 EUR, tak tým môžeme získať okolo 1,5 mil.EUR. Zrejme si každý vie prerátať, že sa to skutočne oplatí. Musíme byť však jednotní a musíme to stihnúť najneskôr do 31.12.2022. Preto skutočne vyžadujeme, aby sa táto kampaň na doinvestovanie tejto relatívne dostupnej sumy dotkla každého člena, pretože efekt z daného bude mať skutočne každý. Na druhej strane chápeme, že ak niekto nie je schopný sa zapojiť, tak iný člen možno dokáže doinvestovať dvojnásobok sumy 150 EUR a tým sa v priemere aj tak podarí dosiahnuť náš cieľ.


Musíme si pomáhať, lebo to je skutočné tajomstvo úspechu každého družstva. Pomôžeme si navzájom a potom sa družstvo postará o nás, tak ako to v dobrej rodine býva tradíciou. Mnoho členov sa už zapojilo a týmto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať. Sú to momenty, ktoré píšu našu históriu. Ak sa zapojíme všetci, získame ešte viac kapitálu ako sa očakáva a môžeme tým zároveň zrýchliť rekonštrukciu Hotela Raj, čo nám prinesie ďalší benefit a ďalšie príjmy. Preto môžem úprimne poďakovať za túto príležitosť. Aj keď je to časovo náročná úloha, lebo na to máme iba pár týždňov, o to je táto príležitosť významnejšia a hodnotnejšia pre všetkých členov. Ide nám predsa o zvyšovanie hodnoty nášho projektu, veď je to naše spoluvlastníctvo, ktoré budujeme aj pre naše pokolenia.

Milí priatelia, neváhajte už ani minútu a spojme svoj ekonomický potenciál v tomto krátkom čase. Pre jednotlivca uniesť také ťažké bremeno je skoro nemožné, ale pre tisíc ľudí je to ľahké. Som preto vďačný za to, že nás je také množstvo, aby sme si mohli bremeno rozdeliť a spoločne to zvládnuť!


Martin Cigánek, predseda Tradičného družstva

Comments


bottom of page