top of page

Medzinárodný Vstupný seminárNáš prvý Medzinárodný Vstupný seminár v tomto roku, ktorý sa konal 11.-12.3.2023 vo Zvolene, sa niesol v duchu faktov, noviniek a očakávaní. Jeho úvodom nás sprevádzala aktívna konzultantka p. Ľubica Slamková, ktorá nám kládla otázky ohľadom vlastností družstevníka, aké by mali byť, ak chceme aby naše družstvo bolo trvalo udržateľné.


Hlavným prednášajúcim bol predseda družstva p.Martin Cigánek. Ako hostia vystúpili významní prednášajúci z Poľska, spoluautori “Pasu k finančnej slobode”, zakladajúci člen TD a riaditeľ Organizačnej zložky v PL p.Artur Bojsza a aktívny konzultant p. Bogdan Wita.


V úvode nám predseda detailne zhrnul všetky naše aktíva a ich plnenie v rozvoji družstva. Nevynechal podrobné fakty o spolupráci s Tradičným družstvom, z ktorých vyplýva vysoká efektívnosť pre každého, kto sa rozhodne, že bude s nami spolupracovať 10-15 rokov. Rozobral na drobné jednotlivé vízie našich kľúčových projektov, akým je dovolenkový program PV, projekt zelených energií a projekt platobných služieb. Z vízii vyplynulo aj to, čo všetko potrebujeme urobiť, aby sa začal dosahovať potrebný príjem do refundácie, a aký veľký družstevný dôchodok bude možný resp. kedy. Pozreli sme si aj stratégiu pre zabezpečenie vyplácania „predčasného“ družstevného dôchodku. Aby sme mali členovia istotu, ukázali sme si aj spôsob zabezpečenia výplaty družstevných dôchodkov.


V ďalšej časti seminára predstúpili autori najnovšej marketingovej pomôcky Artur Bojsza a Bogdan Wita a predstavili „Pas k finančnej slobode”. Ide o inovatívny spôsob prezentácie Tradičného družstva. Moderná pomôcka v sebe zahŕňa najnovšiu technológiu video-prezentácií cez QR kódy a Bogdan Wita nám predviedol, ako s ňou pracovať tak, aby naša práca bola efektívna.


V ďalších hodinách seminára sme si porovnávali náš projekt s existujúcim trhom. Prešli sme si pozitíva aj negatíva, konkurenciu a vonkajší trh. Neobišli sme ani infláciu, rôzne sporiace programy, výnosy tých najlepších fondov za 10 rokov a najziskovejšie firmy na Slovensku. Na záver sme si prešli všetky príležitosti, ktoré TD v súčasnosti ponúka svojim členom a návrhy na blížiacu sa členskú schôdzu.


Zhodli sme sa na tom, že náš projekt Refundácia je najlepšia príležitosť pre obyčajných ľudí, ktorí si chcú bez veľkého rizika vybudovať pasívny príjem a popri tom si užívať dovolenkovanie s rodinou či priateľmi. Celý seminár bol pozitívnou a hodnotnou skúsenosťou pre všetkých účastníkov.


bottom of page