Naše družstvo ide s trendom… členovia sa zúčastňujú elektronických členských schôdzíTradičné družstvo sa radí k moderným družstvám a svoje členské schôdze vedie online už od svojho vzniku. Máme vo svojich stanovách zavedený inštitút elektronickej členskej schôdze, ktorý umožňuje elektronické hlasovanie členov. Aj samotná pandémia koronavírusu nám ukázala nutnosť využívania týchto mechanizmov. O to viac, že v Tradičnom družstve máme členov z mnohých štátov EU. Takto môžeme v našom družstve zabezpečiť vyššiu účasť členov a mať tak istotu, že riadenie družstva je prejavom vôle väčšiny členov. Predovšetkým členovia z iných krajín si túto formu organizovania členskej schôdze veľmi pochvaľujú, lebo im to šetrí množstvo času, ktorý by inak strávili cestou na členskú schôdzu a tiež náklady na cestovanie a ubytovanie. Z pohodlia svojho domova tak môžu slobodne vyjadriť svoj názor a demokraticky sa tak podieľať na kontrole družstva. Na členskú schôdzu členovia využívajú špeciálne upravené prostredie na hlasovanie vo svojej členskej zóne Samko.

Aj koncom apríla sa členovia budú môcť

zúčastniť na elektronickej členskej schôdzi Tradičného družstva, na ktorú srdečne pozývam všetkých členov TD.Elektronické hlasovanie na členských schôdzach družstiev nieje nič výnimočné. Skvelým príkladom z Európy, ako šetriť náklady členom a aj životné prostredie a súčasne zabezpečiť demokratickú kontrolu nad družstvom je PSD Bank Westfalen-Lippe eG so sídlom v nemeckom Münsteri. Táto banka je jednou zo 14-tich nezávislých bánk bankovej skupiny PSD a je jednou z prvých bánk, ktorá vedie voľby svojich zástupcov inovatívnym spôsobom šetriacim zdroje – online, ako vysvetľuje jej predseda Reinhard Schlottbom. Členovia tohto družstva volia svojich zástupcov elektronicky (online) od roku 2009. Banka tak svojim členom umožňuje hlasovať rýchlo a pohodlne a desaťtisíce oprávnených voličov si tak môžu uplatniť svoje volebné právo online. Online hlasovanie v družstvách je pohodlné a ukazuje, že družstvo sa zameriava na budúcnosť a využíva inovatívne technológie na uľahčenie a zvýšenie účasti na hlasovaní.

Zdroj internet


“Medzinárodná družstevná aliancia (ICA), ktorá zastupuje, zjednocuje a slúži družstvám na celom svete, vydala ešte v roku 2015 “Usmernenie k družstevným princípom”, kde sa píše aj o tom, aby družstvá pre podporu osobnej účasti členov na členskej schôdzi a zabezpečeniu kontroly nad družstvom, využívali inovatívne mechanizmy účasti, napríklad aj elektronickú účasť a hlasovanie na členských schôdzach. “

Zdroj internet