top of page

Nové príjmy do refundácie…


Začal nám nový rok a my sa tiež posúvame v našom projekte, ktorý nám zabezpečí nové príjmy do refundácie. Tak sa na to poďme bližšie pozrieť. Vieme všetci, že Zelené energie predstavujú pre nás, členov Tradičného družstva kľúčový projekt na získanie pasívnych príjmov. Už niekoľko rokov sa v družstve zaoberáme myšlienkou získavania pasívneho príjmu z predaja elektrickej energie. Prudký rozvoj elektromobility tomuto projektu nahráva a Tradičné družstvo tak len nastupuje na veľkú vlnu, ktorú priniesol samotný trh. Starostlivo sledujeme vývoj elektromobility v EU a jej postoj k podpore ďalšej infraštruktúry.


Výrobcovia áut by mali do roku 2030 vo svojich flotilách vyrábať minimálne 35 % elektromobilov. Predaj elektromobilov ale ide ruka v ruke s nabíjacími stanicami. Sú to spojené nádoby a infraštruktúra je veľmi dôležitá. Nikto si predsa nekúpi elektromobil, pokiaľ si ho nebude mať kde nabíjať. Elektromobilita sa masívne nerozbehne, dokiaľ majoritná časť obyvateľov, žijúca na sídliskách, nebude mať k dispozícii dostatok nabíjacích staníc. Každé auto by malo mať svoj domov, svoju “domovskú stanicu”, kde sa dokáže nabiť. Najlepšie počas noci, pretože takéto nabíjanie je aj pre jeho batériu najšetrnejšie. A práve tu vidíme priestor my, v rozširovaní takejto infarašturuktúry. Takéto síce pomalšie, ale aj lacnejšie nabíjačky budú potrebné práve na sídliskách, či na parkoviskách obytných zón a bude ich potrebné mať oveľa viac, aby sa uspokojila potreba majiteľov elektromobilov žijúcich práve tu.


Aká je ekonomika tohto nášho obchodného modelu? Vďaka zmluvnej spolupráci s poskytovateľom el.energie sa Tradičné družstvo dostane k odmene za každý spotrebovaný kW. V priemere môže jedna elektrická nabíjačka vytvoriť príjem aj cca 30 EUR mesačne. Možno si poviete, že to nie je veľa, ale keď tých nabíjačiek budú tisíce, je to celkom slušný pravidelný mesačný príjem do refundácie. Každý elektromobil si denne dobíja baterky a preto práve tu vidíme zmysel v rozširovaní tejto infraštruktúry.


Zaujímavé na tomto obchodnom modely je to, že na realizácii elektrických nabíjačiek sa budú podieľať aj samotní záujemcovia (mestá, obce, obytné domy, paneláky…). Aj samotná hodnota bytu v paneláku sa do budúcnosti môže zvýšiť, ak pred ním bude niekoľko nabíjacích staníc. Jeho obyvatelia už budú môcť začať uvažovať o kúpe elektromobilu, kým dovtedy ani neuvažovali. Investičné náklady sa budú znižovať aj prenájmom reklamnej plochy na nabíjačke. Viem si celkom dobre predstaviť reklamu lokálneho predajcu elektromobilov.... Takíto predajcovia si budú môcť zakúpiť reklamnú plochu na stojane, čo značne zníži investičné náklady TD, v tom najlepšom prípade až na nulu. Čo poviete milí družstevníci? Skvelý obchodný model? A to sme ešte nespomenuli možné dotácie od štátu, ale na to sa nespoliehajme, ak by sme ich získali, bude to už len čerešnička na torte.


Teším sa na túto príležitosť, ktorú v priebehu tohto roka 2021 v našom družstve rozbehneme, pretože okrem vytúženého príjmu do refundácie prinesie aj možnosť zapojiť sa našim členom do spolupráce, kde budú môcť dať tip na umiestnenie nabíjačky, alebo nájdu záujemcu na prenájom reklamnej plochy.

Kommentare


bottom of page