top of page

Novoročný príhovor predsedu družstvaV roku 2021 sme urobili kus dobrej práce a verím, že nový rok bude ešte lepší.


Výborne sme naštartovali predaj dovolenkového programu PV, dokonca sme v predaji prekročili plánovaných 200 zmlúv PV a sprostredkovali sme ich 210. Pripravujeme ďalšie zaujímavé možnosti pre členov. Naša vízia je budovanie pasívnych príjmov a v tomto smere sú aj všetky naše vykonané kroky.

Predaj PV nám dovoľuje napĺňať naše ambície v rozvoji dovolenkového programu a to konkrétne pre nás znamená, že chceme čím skôr zrekonštruovať Hotel Raj na úroveň, ktorú poznáme z apartmánov Kukučka. Lokalita, v ktorej sa hotel nachádza je veľmi atraktívna a ponúka ešte viac aktivít ako sa dá zažiť v Tatrách, aj keď ani tie nie sú príliš ďaleko… No je pred nami obrovská úloha a tou je zrekonštruovať interiér hotela.

Aktuálne sa začala renovácia vykurovania,

výmena plynového kotla a výmena všetkých radiátorov, hlavných rozvodov, regulačných ventilov. Toto by sme chceli uskutočniť do konca mesiaca, aby sa mohol hotel čím skôr otvoriť našim členom s PV.

Následne by sme chceli v apríli hotel opäť uzavrieť na 4-5 týždňov a spustiť rekonštrukciu interiéru a vybudovanie prístavby (kuchyňa a rozšírenie reštaurácie). Bude záležať na tom, či sa podarí vďaka predaju PV nazbierať dosť finančných prostriedkov na kompletnú rekonštrukciu. Preto by bolo výborné, aby sa členovia rozhodli pre nákup PV ešte v najbližších týždňoch, aby sme túto úlohu zvládli a posunuli náš PV na úplne inú úroveň, veď to robíme pre nás - členov Tradičného družstva. Bol by to veľký krok, lebo tým by sme sa stali atraktívnym partnerom aj pre 7ACROSS. Určite by to zohralo veľký význam aj pri rozširovaní členskej základne a to by pomohlo priniesť kapitál na ďalší ešte rýchlejší rast družstva a rast refundácie. Včasné splnenie cieľa zrekonštruovať hotel aj z interiéru, môže mať skutočne veľký význam v ďalšom napredovaní. Verím, že tento pohľad Vám priblížil význam tohto relatívne nenápadného cieľa, ale pre nás to má veľký význam. Teda rok 2022 bude v znamení PV a rekonštrukcie Hotela Raj.

Ďalej podnikneme prvé kroky smerujúce k solidárnej snahe pomôcť vysporiadať pohľadávky NFD a posnažíme sa predajom voľných nevyužitých týždňov zo 7ACROSS získať prvý kapitál, aby sme začali aj tento proces.

Do nového roku prinášame predovšetkým možnosť investície pre tých členov, ktorí povedzme “sa nevidia” v projekte PV a preto im čoskoro pripravíme možnosť podporiť rozvoj družstva inak, aby sme mali spravodlivé podmienky pre všetkých členov. Táto možnosť bude veľmi zaujímavá z pohľadu finančných výnosov… už čoskoro ju predstavíme.

Uplynulý rok nám podľa predbežných odhadov priniesol zisk a tento rok by sme ho samozrejme ešte radi zvýšili. Verím, že vzájomnou spoluprácou sa nám to podarí.

Teším sa na spoluprácu v novom roku a želám Vám všetkým členom a Vašim rodinám veľa zdravia a veľa úspechov v novom roku!


Martin Cigánek, predseda Tradičného družstva

bottom of page