O členoch Tradičného družstva zo Slovenska, Česka a Poľska. Ich ciele a motivácie. Marián Bujdoš



Ako dlho ste členom Družstva a čo vás k jeho myšlienke priviedlo?

Členom družstva som sa stal v roku 2013. Zaujala ma myšlienka družstevného dôchodku, spoločného budovania aktív a tým si vytvoriť a zabezpečiť budúce pasívne príjmy.


Aké výhody členstva družstva oceňujete najviac?

Družstvo ponúka nám, svojim členom viacero výhod. Najväčšou výhodou je príležitosť vlastniť dovolenkový program PV. Členovia, ktorí majú zakúpený dovolenkový program Program Vacation majú doživotnú a dedičnú výhodu v podobe týždennej dovolenky v družstevných, alebo partnerských apartmánoch a to bez nákladov na ubytovanie. Táto výhoda pre člena sa vzťahuje na apartmán, na celý týždeň, takže dovolenkovať môže celá rodina. Prvých 3000 členov získa naviac aj výhodu refundácie (družstevný dôchodok). Takže ak sa teraz niekto stane členom Tradičného družstva, nielenže bude pravidelne dovolenkovať, ale do budúcna v strednodobom horizonte cca 15 rokov získa aj podiel na zisku družstva, ktorý si môže nechať pravidelne vyplácať ako tzv. družstevný dôchodok. Družstvo myslí na svojich členov a reagovalo aj na aktuálnu infláciu. Zabezpečilo im zvýhodnené darčekové poukážky na nákup v sieti predajní Kaufland Slovensko. Pri kombinácii zliav, môže člen ušetriť na nákupe až 10% a viac. Podľa mne dostupných informácii sa pripravujú ďalšie zaujímavé výhody pre členov, medzi ktoré patrí aj nakupovanie na družstevnej on-line Tržnici.


V súčasnosti sa viac venujete práve projektu Tržnica. Prečo ste sa rozhodli zaoberať práve ňou?

JProjekt družstevnej tržnice ma zaujal od samého začiatku. Aj ako zákazníka a hlavne ako predajcu, ktorý môže členom družstva ponúknuť svoje produkty, alebo služby. Pri mnohých otázkach, kedy sa opäť spustí tržnica mi bolo povedané, že programátori majú zadané priority, medzi ktoré patrí aj družstevná tržnica a že nemajú správcu pre slovenský trh. Rozhodnutie stať sa jej správcom prišlo o niečo neskôr. Teraz už viem v akom stave je proces spustenia tržnice, čo treba odstrániť, prípadne čo vylepšiť. Naši programátori sú veľmi zaneprázdnení, tak zatiaľ pripravujeme pre nich podklady na úpravy. Je pred nami veľká výzva a verím, že spoločnými silami to zvládneme.


Aké sú vaše plány v projekte? 


Z pozície správcu by som chcel na tržnici zabezpečiť nové produkty, služby a nové spolupráce s partnermi. Chcel by som osloviť členov TD s možnosťou stať sa predajcom. Dohodnúť pre členov zaujímavé podmienky, aby pre každého nastala situácia win-win-win. Bol by som rád, keby sme mali široké zastúpenie rôznych produktov od potravín, drogérie, oblečenia až po elektroniku, auto doplnky, náradie, nábytok, darčekové predmety a pod. Ak sa to nepodarí priamo cez predajcov na tržnici, tak by som chcel využiť možnosti ponúk zvýhodnených darčekových kariet, ako napr. Kaufland darčeková poukážka. Kaufland darčeková poukážka si získava obľubu medzi členmi a postupne pribúdajú ďalšie objednávky. Darčekové karty môžeme postupne rozšíriť na už vyššie spomínaný sortiment. Čo sa týka drogérie plánujem nadviazať a obnoviť spoluprácu s predajcom, ktorý už spolupracoval s družstvom. U mobilných operátorov plánujem vyjednať pre členov TD výhodnejšie podmienky na paušály, telefóny, alebo internet. Ďalej by som rád vytvoril nové produkty pod vlastnou značkou, kde by išlo až 30% - 40% do zľavových bodov pre členov a členovia TD by mali možnosť ich ďalšieho predaja.

V rámci tržnice plánujem prepojiť a využiť už existujúce MLM systémy, kde nie sú registračné poplatky a povinné nákupy na spoluprácu a príležitosť pre členov TD. Pre mňa najodvážnejším plánom je sprístupniť tržnicu pre širokú verejnosť. S čím je úzko späté zabezpečenie platobného procesu platby kartou, prípadne bankovým prevodom. V rámci nadviazania nových možných partnerských spoluprác plánujem rozšíriť spoluprácu s našim členom a partnerom, so spoločnosťou adv holding. Pokúsim sa zabezpečiť spoluprácu a portál na nákup leteniek a rôznych pobytov v hoteloch a pod., za čo by členovia získali zľavové body. Prípadne dohodnúť affiliate partnerstvo. Viem si predstaviť zaujímavú spoluprácu s ďalšími slovenskými družstvami. Čaká nás veľa výziev, ale pevne verím, že postupne a spoločne to zvládneme. Týmto apelujem na našich členov a budem rád ak sa zapoja do tvorby nášho e-shopu a zašlú mi na email shopsk@td-coop.eu ich postrehy, návrhy, prípadne prejavia záujem stať sa predajcom.


Ako by ste chceli, aby vyzerala nová podoba Tržnice? 

Mojím prianím je, aby tržnica bola čo najatraktívnejšia pre členov družstva. Aby mali radosť z nakupovania. Aby sa nám podarilo získať čo najviac spokojných predajcov so širokým sortimentom tovarov a služieb. Aby si členovia uvedomili, že svojou lojalitou a nakupovaním na tržnici podporia nielen samých seba, ale všetkých členov TD.


Akými zmenami prejde jej ponuka a funkčnosť? 

Tržnica prejde niekoľkými technickými zmenami. Jenou z nich bude nová kategorizácia produktov. Taktiež plánujeme pridať aj nové funkcionality. Najväčšia zmena by mala nastať v komunikácii medzi správcom tržnice a členmi TD (zákazníkmi). Pripravujeme aj marketing, aby sme do budúcna oslovili aj nových zákazníkov.


Čo sú ekonomické ciele Tržnice?  

Najdôležitejším cieľom Tržnice je priniesť čo najviac zľavových bodov pre členov TD, nových zákazníkov a tým aj nové príjmy pre predajcov na Tržnici. Pri správnom a pravidelnom používaní (nakupovaní) získajú členovia TD za svoj bežný nákup zľavové body (cash back). Členovia, ktorí robia pravidelné obraty ich vedia použiť ako poplatok v TD-Pay a takto si znížiť náklady na obrat. Noví členovia, ktorí majú zakúpený dovolenkový Program Vacation či už v celosti, alebo na splátky si tieto zľavové body môžu zbierať počas celého roka. Raz v roku budú môcť Tradičné družstvo požiadať o ich vyplatenie (podľa platnej legislatívy) a uhradiť s nimi napr. ďalšiu splátku prípadne ďalší nákup na tržnici.

Uvediem príklad: Ak si člen cez družstevnú tržnicu zakúpi darčekovú poukážku do Kauflandu v hodnote 100,- Eur, získa 5 zľavových bodov. Pri pravidelnom mesačnom nákupe počas roka nazbiera 60 zľavových bodov = 60 Eur, ktoré požiada o vyplatenie, alebo použije v TD-Pay.

Tržnica je obchodná platforma, ktorá je nástrojom družstva pre členov družstva. Je to veľmi zaujímavý projekt s veľkým potenciálom.