top of page

Poľskí členovia pripravujú nový videopodcast o dianí v našom družstveTD Express prináša novinky o dianí v družstve. Predstavujeme Vám projekt očami jedného z jeho tvorcov – Bogdana Witu.


Kedy a prečo ste sa rozhodli pripravovať video seriál TeDe Express?

Asi pred 1,5 rokom, keď vznikla poľská odnož TD, sme rozmýšľali spolu s konzultantmi o nových spôsoboch komunikácie s družstevníkmi. Hľadali sme moderný spôsob, ktorý by hutne podával informácie našim členom o tom, čo sa deje v TD. V poľskej televízií je veľmi populárny informačný servis „Teleexpres.“ Rozhodli sme sa nadviazať na tento názov a vytvoriť vlastný informačný servis pre naše potreby.


Reagujete tvorbou aj na súčasný vzostup video platforiem a úspech podcastových relácií?

Týmto smerom ide celý priestor poskytovania informácií. Musí to byť krátke, obsahovo výstižné a pozerateľné. Dnes je čítanie a počúvanie na ústupe. Všetci chcú predovšetkým pozerať. Dokonca aj hudba sa dnes viac pozerá, ako počúva.


Aký tím pre tvorbu potrebujete a technicky kde a ako dlho jednu reláciu pripravujete?

Máme vlastné, menšie nahrávacie štúdio

a výborný informatický background pre digitálne spracovanie. Ale predovšetkým máme výborný tím ľudí. Je to len pár osôb:

  • Robert – zaoberá sa nahrávkami, montážou a vizualizáciami

  • Katarzyna – pomáha pri realizácií nahrávok a dbá o vzhľad moderátorov

  • Peter – prekladá a nahráva dialógy v slovenskom a poľskom jazyku

  • Bogdan (ja) – vytváram konštrukciu každej produkcie, píšem scenár, zbieram materiály a pomáham pri produkcií a vo finále publikujem nové vydanie

  • Pozývame aj jednotlivých členov, aby nahrávali oznamy


Čo v reláciách prezentujete? 

Hlavne všetky dôležité informácie zo života družstva, ale hľadáme aj voľnejšie témy, ako napríklad prezentácia jedného z najstarších členov. Dôležité je pre nás aj motivovanie členov k viac efektívnej práci pre naše spoločné dobro. Treba o tom stále hovoriť.K akému počtu členov družstva

by ste obsah radi dostali? 

Ideálne by bolo, ak by nás sledovali všetci členovia. To by bol najväčší úspech tohto servisu.


Chcete videami oslovovať aj nečlenov? 

Áno. Naše družstvo sa otvára pre nových ľudí. Určite budeme čoraz viac robiť TeDe express aj pre širšiu skupinu divákov. Vtedy už nebudú témy spojené s historickým spojením

s NFD, ale bude to výlučne vízia budúcnosti

a predstavovanie efektov nášho budovania TD.


Ako na váš projekt reagujú súčasní diváci?  

Takmer vždy dostávame výlučne pozitívne ohlasy od tých, ktorí pravidelne sledujú TeDe Express. Ale, už som niekedy počul aj dosť tvrdý názor od jedného z našich bývalých členov, ktorý tvrdil, že náš servis je preňho príliš rúžový, lebo ukazuje iba dobré správy. A ja s ním plne súhlasím! Našou podstatou je ukazovanie dobrých správ.


Chcete sa sústrediť na poľských členov, alebo plánujete venovať priestor rovnocenne každej z krajín pokrytých TD?  

Už dnes sú vydania TeDe Expressu dvojjazyčné! Už dnes uverejňujeme poľskú aj slovenskú verziu. Ak bude treba, nevidím problém v tom, aby sme robili preklady aj do anglického, či nemeckého jazyka...


Čo sú pre reláciu hlavné témy v súčasnosti a čo chcete rozvíjať v budúcnosti?  

V ďalších dieloch sa chceme sústrediť na témy, ktoré nám pomôžu rozvíjať družstvo cez pozývanie nových ľudí. Chceme predstaviť témy, vďaka ktorým noví ľudia budú môcť vidieť najatraktívnejšie stránky družstva.


A samozrejme, je tu naša najdôležitejšia misia – ukazovať dobré správy, napriek všetkým verejným médiám, ktoré najväčšiu sledovanosť získali cez lacné senzácie, alebo tragické informácie.


Pozrite sa na jeden z dielov videopodcastu a označte si ho na pravidelné sledovanie:
bottom of page