top of page

Pochopením histórie môžeme vybudovať silnejšiu budúcnosťV auguste si všetci družstevníci pripomíname už 127 výročie od založenia Medzinárodnej družstevnej aliancie (ICA - International Cooperative Alliance), ktorá združuje, zastupuje a slúži družstvám na celom svete. ICA je “majákom”, ktorý im svieti na ich ceste, preto si spoločne pripomeňme jej ciele.

Bola založená v roku 1895 a je jednou z najstarších mimovládnych organizácii a tiež jednou z najväčších čo do počtu zastúpených ľudí: 1 miliarda členov družstva na planéte. Členmi ICA je celkovo 318 organizácií zo 112 krajín. Patria k nim medzinárodné a národné družstevné organizácie zo všetkých sektorov hospodárstva, menovite z poľnohospodárstva, bankovníctva, spotrebiteľstva, rybného hospodárstva, zdravotníctva, bývania, poisťovníctva, priemyslu a služieb.

ICA každý rok povzbudzuje družstvá z celého sveta, aby aktívne ukazovali, že obchodný model, ktorý je zameraný na človeka a inšpirovaný družstevnými hodnotami buduje lepší svet. Odhaduje sa, že na svete je približne 3 milióny družstiev. Práve ICA je ich vrcholovým orgánom, ktorý ich zastupuje a poskytuje prostredie a koordinovanú činnosť pre šírenie ich hlasu a odborných znalostí. Je tiež strážcom Vyhlásenia o družstevnej identite a kontroluje dodržiavanie deklarovaných hodnôt, akými sú svojpomoc, zodpovednosť, demokracia, rovnosť a solidarita.

Na Slovensku je predĺženou rukou ICA Družstevná únia Slovenskej republiky. Tá ma spoločne so svojimi členskými zväzmi zohrávať dôležitú úlohu pri tvorbe vhodných podmienok pre činnosť všetkých družstiev na Slovensku. Je zároveň najvyšším koordinačným orgánom, ktorý má reprezentovať záujmy a rozvoj družstevného hnutia na Slovensku.

Výročie je skvelou príležitosťou pripomenúť si históriu, preto ak máte záujem o hlbšie poznanie, pozrite si prezentáciu histórie ICA od roku 1844 na tomto odkaze: Prezentácia histórie

bottom of page