top of page

Poznáme heslo Medzinárodného dňa družstiev


„Družstvá budujú lepšiu budúcnosť pre všetkých“


Zapojte sa do riešenia budúcnosti s družstvami! Už 6. júla tohto roku si kooperatívy na celom svete pripomenú svoj deň s heslom „Družstvá budujú lepšiu budúcnosť pre všetkých“. Je to šanca ukázať, ako môžu družstvá zmeniť hru v dosahovaní udržateľnejšej budúcnosti a urýchliť plnenie Cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030. Heslo je v súlade s cieľmi blížiaceho sa summitu OSN s témou "Spoločné riešenia pre lepšie zajtrajšky".


Máte chuť zmeniť svet? Družstvá nám ukazujú cestu s ich hodnotami a princípmi, ktoré sú perfektným základom pre dosiahnutie týchto cieľov. Tento rok je šanca ukázať, ako družstvá dokážu zabezpečiť inkluzívny a udržateľný rast, zároveň chrániť planétu a bojovať proti zmene klímy. S demokratickým riadením a spoločným vlastníctvom predstavujú príklad mieru a stability, spájajú ľudí z rôznych prostredí a podnecujú vzájomné porozumenie a rešpekt.


Zapojte sa do riešenia budúcnosti s družstvami!


Družstvá sú plné energie uskutočniť zmenu, ponúkajú príležitosti, zdieľajú vedomosti

a zabezpečujú diverzitu, rovnosť a spravodlivosť pre každého. Spravodlivosť a rovnosť majú byť normou, nie výnimkou. OSN uznaním družstiev ako partnerov v plnení udržateľného rozvoja nám pripomína, že družstvá sú hlavnými hráčmi v budovaní hospodárskeho a sociálneho pokroku, zvlášť v časoch kríz. Preto je čas zamyslieť sa nad tým,

čo sme vďaka družstvám dosiahli a ako môžeme spoločne urobiť ešte viac.


Medzinárodný deň družstiev je oslavovaný po celom svete už viac ako storočie a bol oficiálne vyhlásený valným zhromaždením OSN pri storočnici Medzinárodnej družstevnej aliancie (ICA) v roku 1995.

Comments


bottom of page