top of page

Premena TD — Predovolenkuj sa k pasívnym príjmomAko vlastník podielu využívate viac ako 2 700 dovolenkových destinácií sveta v sieti *7ACROSS


Milí členovia,

tak ako prechádza náš Hotel Raj premenou zo starého Raja do nového Raja, prechádza aj Tradičné družstvo premenami, ktoré súvisia s prelomovými momentmi počas posledného roku. S dobrým úmyslom a cieľom čím skôr naplniť naše spoločné plány a tiež s rešpektom k hospodárskej situácii spôsobenej pandémiou, aj my realizujeme potrebné kroky k rastu našich aktív.

Práve finalizáciou prvej fázy rekonštrukcie Hotela Raj sme pripravení spojiť dva najdôležitejšie produkty družstva, Refundáciu a PV do jedného väčšieho a silnejšieho, kde najviac vystihujúcim pre toto spojenie je výrok: “Predovolenkuj sa k pasívnym príjmom.”

Sme pripravení na spustenie predaja dovolenkového programu PV, aby sme v našom družstve zabezpečili rozvoj aktív (platobné služby a zelené energie, z ktorých budeme čerpať pasívne príjmy). Avšak do doby, kým sa aktíva rozbehnú, budú môcť členovia práve vďaka premene Hotela Raj čerpať výhody aj nefinančne cez dovolenkový program PV. Partnerstvo so 7across nám prináša množstvo nových príležitostí a práve s nimi dokážeme vysporiadať pohľadávky našim členom oveľa skôr, bez ohľadu na to, kedy k tomu v praxi dôjde. Mnohým tak spadne kameň zo srdca, pretože im prinášame reálne riešenie, ktoré nie je závislé na tretích stranách, ale len na TD.

Premena TD spočíva konkrétne v tom, že spájame dva dôležité produkty, ktoré detailne poznáme už niekoľko rokov, aby sme umožnili každému členovi, novému aj starému mať PV a využívať dovolenky a benefity spojené s jeho vlastníctvom. Doteraz členovia, ktorí nemali PV, nevyužívali všetko to, čo im družstvo ponúkalo. Sami sa tak ochudobňovali o výhody spojené s týmto produktom. Touto premenou zrovnoprávnime čerpanie výhod už pre nových členov, ale aj tých starších. Prinášame spravodlivé a atraktívnejšie podmienky členstva, zjednocujeme a zjednodušujeme výhody členstva. Inými slovami napísané, touto premenou zavádzame do nášho systému princíp solidarity, aby sa výhody ktoré plynú z rozvoja PV dotkli každého jedného člena. Solidarita tak už nebude len v rečiach, ale bude zakomponovaná priamo v našom systéme.

Umožníme každému členovi aby si za prívetivých podmienok mohol mesačne splácať dovolenkový program (50 eur mesačne) a čerpal výhody už počas splácania. V spolupráci so 7across, s ktorou máme dlhoročné skúsenosti, dokážeme každému členovi zabezpečiť dovolenku z jej širokej ponuky už po 12-tich mesiacoch pravidelného splácania za oveľa výhodnejších podmienok ako v bežných cestovkách. Člen nielen že ušetrí na dovolenkách, ale popri tom všetkom si vybuduje aj pasívny príjem. Každému členovi poskytneme možnosť zosúladiť sa s novými podmienkami, určite nájdeme aj individuálne riešenia v prípade, ak člen finančne nedokáže zvládnuť túto premenu.

Táto premena, ktorá v sebe obsahuje prvky solidarity, je pre naše družstvo riešením na zjednotenie podmienok členstva, splatenie pohľadávok. Zvýhodňuje a zatraktívňuje členstvo pre nových členov a pomôže nám naštartovať rýchly rast aktív a majetku družstva.

Premena je znak rastu a života. Pevne verím, že ju milí členovia príjmete s pochopením a spoluúčasťou. Ideme vpred, máme v rukách úžasný produkt, ktorý nám umožní predovolenkovať sa k pasívnym príjmom.bottom of page