top of page

Rebríček najlepších družstiev na sveteBlíži sa Medzinárodný deň družstiev. Tento rok pripadá na 2.júla a jeho ústrednú tému vyjadruje slogan: “Družstvá budujú lepší svet.”


Dôkazy o prínose družstiev nájdeme aj v správe Medzinárodného družstevného monitoru, ktorý už vyše 10 rokov monitoruje ekonomické, organizačné a sociálne údaje o najväčších družstvách na svete a ich vplyv a prínos pre ľudí a planétu. Družstvá ukázali svoju silu aj počas posledných 2 rokov, keď nás všetkých postihla pandémia COVID -19. Družstvá to nepoložilo, naopak mnohé čerpali silu zo spolupráce a jednoty.


V monitore ( https://monitor.coop/sites/default/files/2022-01/WCM_2021_0.pdf ) sa uvádza, že 300 najlepších družstiev malo celkový obrat za rok 2019 viac ako dva bilióny USD (2 180 miliárd USD). Tieto družstvá pôsobia v rôznych hospodárskych sektoroch, vedie poisťovníctvo a poľnohospodárstvo. Veľkoobchod a maloobchod predstavuje v rebríčku tretí najväčší ekonomický sektor. Tohtoročné výsledky ukazujú, že na globálnej úrovni si veľké družstevné skupiny držia svoje miesto a obrat mierne rastie. Väčšina z 300 najlepších družstiev pochádza z najpriemyselnejších krajín, ako sú USA (75 družstiev), Francúzsko (35 družstiev), Nemecko (31 družstiev) a Japonsko (26 družstiev).


Na čele rebríčka sektora na základe obratu sú: japonský Zen-Noh v “Poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle”; na vrchole „Priemyslu a služieb“ je korporácia Mondragón (Španielsko); vo „Veľkoobchode a maloobchode“ je na prvom mieste nemecká skupina REWE Group; v sektore „Poistenie“ vedie rebríček Nippon Life (Japonsko); Groupe Crédit Agricole vedie sektor „finančných služieb“; Sistema Unimed (Brazília) má vedúce postavenie v sektore “Vzdelávanie” a „Zdravotníctvo a sociálna práca“; a nakoniec v „Ostatných službách“ je na najvyššej pozícii japonská asociácia Nihon Delica Foods.


Z výsledkov monitoru je nesporné, že družstvá sa vedia oveľa viac prispôsobiť v časoch krízy a rýchlejšie sa z nej zotaviť. Dokážu byť oveľa viac šetrnejšie aj k našej planéte. Je to možné vďaka silným princípom, ktoré sú hlavnými piliermi družstevníctva. Pozornosť v družstvách sa zameriava na členov a na komunitu, a to je dobrý základ obchodného modelu, ktorý je spravodlivý a udržateľný.


V monitore sa ďalej uvádza, že družstvá zohrávajú zásadnú úlohu aj pri presadzovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pričom konajú na niekoľkých frontoch vrátane rodovej rovnosti, boja proti ekonomickým nerovnostiam a implementácie udržateľnejšieho modelu výroby a spotreby. Družstvá tiež ukazujú, že môžu byť majákom pre miestne komunity a vďaka svojim solídnym sociálnym sieťam môžu podporovať svojich členov a komunitu, podporovať kolektívny spôsob vnímania rizík a podporovať nové stratégie, ako čeliť rôznym výzvam alebo zvyšovať kvalitu života.


Oslávte s nami milí členovia Medzinárodný deň družstiev a 2. júla si pripomeňte, že aj vy patríte k tejto družstevnej komunite a pomáhate budovať lepší svet.

Commentaires


bottom of page