top of page

Stretnutie členov družstva vo ZvoleneKoncom apríla sa vo Zvolene konalo stretnutie sympatizantov a aktívnych členov Tradičného družstva. Zúčastnili sa na ňom členovia zo Slovenska, Českej republiky, ale mali sme tu zastúpenie aj z radov poľských členov. Hlavným školiteľom bol predseda družstva pán Martin Cigánek, ktorý nám v témach pripomenul víziu nášho družstva a jej nezastupiteľné miesto

v našich mysliach a srdciach. S hodnotnou víziou prekonáme všetky ťažké časy, nech sú akékoľvek, o čom sme sa mohli presvedčiť aj na vlastnej koži.


Našim cieľom je do budúcna prijať ešte cca 1500-2000 členov, preto sa nám predstavil nový spôsob získavania klientov cez ponuky dovoleniek, čo je revolučný zvrat pri získavaní nových členov v našom družstve. Tiež sme si povedali ako vytvárať obchodné ponuky pre firmy a vyriešiť tak aj ich motivačné programy. Naše družstvo tak dokáže ponúknuť mnohým firmám vlastný vernostný program a udržať si kvalitných spolupracovníkov.Nebol by to seminár, keby sme sa nebavili aj o dôvere, ako ju získať a ako ju udržať. Hádam najdôležitejšou časťou tohto stretnutia bola tá, keď sme si rozobrali do detailov všetky riziká

a pochybnosti, ktoré vznikajú v našich mysliach. Detailná analýza týchto rizík nás všetkých presvedčila, že družstvo je ako hrad a so správnymi nástrojmi akými sú kvalitné Stanovy a Etický kódex sa môže v rukách členov stať nedobytný. K čomukoľvek v budúcnosti dôjde, neohrozí to prácu, čas a členské vklady členov. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.


Comments


bottom of page