top of page

Tradičné družstvo prináša pre členov nové služby od spoločnosti adv j.s.a.
Tradičné družstvo neustále rozširuje portfólio ponúkaných produktov a služieb tak pre svojich členov, ako aj nečlenov, teda jednotlivcov, podnikateľov a iné obchodné spoločnosti. V spolupráci s holdingovou spoločnosťou adv j.s.a., ktorá poskytuje komplexné služby s právnou ochranou prostredníctvom 15 dcérskych spoločností, prináša nové služby rozdelené do troch oblastí.


Prvá sa špecializuje na generovanie dokumentov na zakladanie s.r.o. a občianskych združení, ohlásenie voľných, remeselných alebo viazaných živností, vždy s cieľom ušetriť náklady legálnym využitím podnikateľských optimalizácií ako odvodovej, daňovej, majetkovej či DPH optimalizácie. Spoločnosť adv j.s.a. za vás vyrieši všetky podnikateľské obavy a pomôže vám so zriadením nového podnikania.


„Sme to, čo opakovane robíme. Naša výnimočnosť potom nie je čin, ale zvyk. Sme zmenou, ktorú chcete.“

Róbert Zbončák, akcionár adv j.s.a.


Keďže jednou z najdôležitejších súčastí každej prosperujúcej firmy je profesionálne vedenie účtovníctva, druhá oblasť je zameraná na poskytovanie špičkových služieb v rámci jednoduchého a podvojného účtovníctva, právneho zázemia pri daňových kontrolách, legálneho zníženia nákladov prostredníctvom optimalizácii pod dohľadom právnikov, pričom kladie dôraz na digitalizáciu, elektronickú komunikáciu a vzdelávanie klienta a jeho zamestnancov. Súčasťou tejto oblasti je aj spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy. Všetky nadštandardné služby ponúka navyše s právnou ochranou.


Poslednou oblasťou je zdravotná starostlivosť, zabezpečovaná zdravotnou poisťovňou Union, ktorá ponúka svojim poistencom viac ako 70 zdravotných benefitov, najviac spomedzi všetkých poisťovní, a to bez rozdielu veku, pohlavia alebo dĺžky poistenia. Na slovenskom trhu pôsobí už viac než desať rokov, pričom čerpá zo skúseností holandskej materskej spoločnosť Achmea s 50-ročnou tradíciou. Už teraz má zazmluvnených viac ako 21 500 lekárov a všetky nemocnice na území Slovenska. Union zdravotná poisťovňa sa snaží pomáhať a meniť životy k lepšiemu.


Bližšie informácie o nových službách nájdete na webovej stránke družstva v sekcii „Ponuka – Produkty a služby“.

bottom of page