top of page

Tradičné družstvo prináša svojim členom nové produkty a služby


Tradičné družstvo v rámci rozvoja svojej činnosti prináša pre svojich členov, prípadne ich známych, možnosť poistenia alebo získania úveru cez zmluvných licencovaných finančných sprostredkovateľov.

Touto sprostredkovateľskou činnosťou družstvo rozširuje svoj smer pôsobenia v oblasti financií. Za účelom zjednodušenia a zníženia nákladov na túto činnosť družstvo nepôsobí ako samostatný finančný agent, ale využíva zmluvných partnerov, ktorí zabezpečujú kompletnú administratívu, servis a následnú starostlivosť súvisiacu s jednotlivými produktami. Družstvo teda vystupuje len ako tipér a samotnú činnosť vykonáva Ing. Peter Zágora a spoločnosť Finspace a.s..


Aké nové možnosti sa s novými produktami a službami pre členov družstva otvárajú? Ide najmä o možnosť dojednania poistenia, hypotéky alebo pôžičky. V rámci poistenia prináša pre členov online PZP poistenie, priamo z web stránky družstva, kde na základe zadaných údajov o vozidle dochádza k okamžitému vygenerovaniu cenových ponúk jednotlivých poisťovní a člen sa následne môže na základe vlastných preferencií rozhodnúť pre niektorú z nich. V rámci záujmu o ostatné produkty stačí vyplniť kontaktný formulár a zvoliť si kategóriu, o ktorú by mal člen záujem. Zmluvní špecialisti tieto požiadavky spracovávajú a následne je člen oslovený k bližšej špecifikácii jeho potrieb.


Konkrétne informácie o produktoch si členovia môžu už dnes pozrieť na stránke družstva v sekcii "Produkty a služby". Aktuálne prebieha finalizácia webu, ktorý bude následne dostupný aj zo zóny TD-Pay v rámci sekcie "Finančné služby”. Možnosť platby týchto produktov cez družstevný TD-Pay predstavuje pre členov ďalší spôsob ako získať Zľavové body. Ďalšie bonusy plynúce z tejto spolupráce Vám prinesieme v nasledujúcich vydaniach našich novín.

bottom of page