top of page

Tradičné družstvo sa stalo členom Slovenskej živnostenskej komoryV apríli sa naše družstvo stalo členom Slovenskej živnostenskej komory (SŽK). Mali sme príležitosť sa hneď na svojom začiatku zúčastniť Zhromaždenia delegátov Krajskej zložky Slovenskej živnostenskej komory v Prešove. Radi by sme aj touto cestou rozširovali spoluprácu so živnostníkmi na celom Slovensku a prispievali k zlepšovaniu podnikateľského prostredia aj svojimi návrhmi.


Vklad živnostníkov do slovenskej ekonomiky nie je zanedbateľný, podieľajú sa až 55% na zamestnávaní ekonomicky činného obyvateľstva a obdobne je to i pri tvorbe HDP. Slovenská živnostenská komora reprezentuje a zastupuje záujmy živnostníkov, malých a stredných podnikateľov a pomáha pri zlepšovaní podmienok na podnikanie na Slovensku aj tým, že sa aktívne zapája do legislatívnych procesov. SŽK je aj členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Členom komory sa môže stať každý, kto podniká na základe živnosti.


Je nám cťou, že aj náš člen družstva p. Marián Bujdoš bol na tomto zhromaždení delegátov SŽK v Prešove zvolený za člena predstavenstva Krajskej zložky SŽK. Srdečne mu gratulujeme.


bottom of page