top of page

Zástupcovia Tradičného družstva na odbornej konferenciiSamuel Jurkovič 150 rokov života večného


V polovici júna sa konala odborná konferencia v Sobotišti, pri príležitosti 150 výročia úmrtia zakladateľa družstevníctva amuela Jurkoviča. Jej organizátori ma pozvali prispieť s témou o fenoméne družstevníctva a veľmi rada som pozvanie prijala. Konferencie sa zúčastnila aj naša členka družstva pani Ilonka Damborská, ktorá tam okrem nás zastupovala aj Maticu slovenskú. Počas konferencie sme mali možnosť navštíviť aj Družstevné múzeum v Sobotišti. Konferenciu obohatil svojim kultúrnym programom aj folklórny súbor Sobotišťan. Milým prekvapením bola aj účasť potomka Samuela Jurkoviča z Ameriky, pani Režuchovej.


O čom som účastníkom konferencie rozprávala?


Na konferencii som sa zaoberala témou družstevníctva a jeho vplyvom na súčasnú spoločnosť. Na začiatku som zdôraznila významný prínos Samuela Jurkoviča, ktorý prostredníctvom pevných princípov spolupráce a svojpomoci položil základy družstevníctva. Jeho odkaz žije dodnes. Poukázala som na to, že družstvá majú potenciál poskytnúť alternatívny model hospodárenia a spoločenskej organizácie, ktorý účinne čelí súčasným problémom ako nezamestnanosť, nerovnosť, environmentálne výzvy a nedostatok sociálnej súdržnosti. Diskutovala som o tom, že družstevníctvo je úspešným modelom pre mnohé odvetvia a komunity, ktoré hľadajú udržateľné a inkluzívne riešenia. Európska únia a OSN tiež uznávajú význam družstiev a ich prínosy pre sociálnu a solidárnu ekonomiku.


Venovala som sa aj histórii družstevníctva na Slovensku, kde sme boli svedkami vzniku a rozvoja rôznych typov družstiev. V minulosti u nás existovali úverové družstvá, školské sporiteľne, poisťovacie družstvá, nákupno-predajné družstvá, poľnohospodárske družstvá, liehovarnícke, ovocinárske, mliekarenské a mnoho ďalších. Vďaka svojmu rozmanitému zastúpeniu dokázali družstvá významne prispieť k riešeniu problémov obyvateľov.


Dôraz som kládla aj na súčasnosť, kde sme si ukázali, že družstvá sa nachádzajú v rôznych priemyselných odvetviach a dosahujú významné obraty. Zhodli sme sa v diskusii, že princípy vzájomnej spolupráce, solidarity a svojpomoci sú nevyhnutné pre súčasnú spoločnosť.


V závere som vyzvala účastníkov konferencie, aby prejavili väčší záujem o družstevníctvo a jeho potenciál využili v súčasnej ekonomickej a sociálnej realite. Je našou zodpovednosťou podporiť a prehĺbiť naše pochopenie družstevníctva a využívať ho ako prostriedok na riešenie súčasných výziev.


Odkaz Samuela Jurkoviča je aj po 150 rokoch od jeho smrti stále aktuálny a naše družstvo je príkladom, že má veľký potenciál vo vzájomnej pomoci z pohľadu ekonomiky, marketingu, kapitálovej sily a ochrany vybudovaných aktív.


Ďakujem organizátorom za pozvanie a teším sa na ďalšie príležitosti, pri ktorých budem môcť prispieť k šíreniu povedomia o družstevníctve.
Comments


bottom of page