VZÁJOMNÁ POMOC A SPOLUPRÁCA

Vzájomnou spoluprácou zosiľujeme účinky toho, čo spoločne vytvárame. Sme si vedomí, že niektoré veci sa dokážu uskutočniť len tímovou spoluprácou. Chápeme, že ak chceme z družstva vybudovať silnú a prosperujúcu spoločnosť, potrebujeme na to čo najviac zodpovedných a spolupracujúcich členov družstva. To všetko je v našich rukách.

Správny člen je našim najväčším aktívom.
Každý člen družstva sa môže zapojiť do spolupráce.

ADRESA PREVÁDZKARNE

(POŠTOVÁ ADRESA):

Levočská  1675 /3A ,

06401 Stará Ľubovňa

 

ADRESA SÍDLA

(FAKTURAČNÁ ADRESA):

J. Kráľa 21,

96001 Zvolen

Slovenská republika

IČO: 52 945 715

DIČ: 2121186639

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Dr, vložka číslo:  519/S


E-mail: info@td-coop.eu 

  • White Facebook Icon

© 2020 by Tradičné Družstvo