WZAJEMNA WSPÓŁPRACA

Dzięki współpracy wzmacniamy efekt tego, co wspólnie tworzymy. Mamy świadomość, że niektóre rzeczy są możliwe do zrealizowania tylko dzięki pracy zespołowej. Rozumiemy, że jeśli chcemy przekształcić spółdzielnię w silną i prosperującą firmę, potrzebujemy jak najwięcej odpowiedzialnych i współpracujących członków. Wszystko jest w naszych rękach.

Rzetelny członek spółdzielni to nasz największy skarb.
Każdy członek spółdzielni może włączyć się do współpracy.

ADRESA PREVÁDZKARNE

(POŠTOVÁ ADRESA):

Levočská  1675 /3A ,

06401 Stará Ľubovňa

 

ADRESA SÍDLA

(FAKTURAČNÁ ADRESA):

J. Kráľa 21,

96001 Zvolen

Slovenská republika

IČO: 52 945 715

DIČ: 2121186639

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Dr, vložka číslo:  519/S


E-mail: info@td-coop.eu 

  • White Facebook Icon

© 2020 by Tradičné Družstvo