TD-PAY

TD-PAY je moderný družstevný online platobný účet určený len členom družstva na bežné domáce a zahraničné platby. Jeho pravidelným používaním členom narastajú majetkové podiely v družstve. Poplatky z tohto systému sa používajú na rast majetku a aktív družstva. Člen si tieto poplatky môže znížiť vďaka svojej lojalite k družstvu a to konkrétne tak, že nakupuje bežný spotrebný tovar v eshope - Družstevnej tržnici.

Ak máte záujem 
používať tento moderný nástroj,
zaregistrujte sa

ADRESA PREVÁDZKARNE

(POŠTOVÁ ADRESA):

Levočská  1675 /3A ,

06401 Stará Ľubovňa

 

ADRESA SÍDLA

(FAKTURAČNÁ ADRESA):

J. Kráľa 21,

96001 Zvolen

Slovenská republika

IČO: 52 945 715

DIČ: 2121186639

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Dr, vložka číslo:  519/S


E-mail: info@td-coop.eu 

  • White Facebook Icon

© 2020 by Tradičné Družstvo