top of page

Know–How

Družstevný nástroj na vytváranie vlastného kapitálu

  • Družstvo vlastní autorským zákonom chránený jedinečný know-how na vytváranie vlastného kapitálu, ktorý ďalej investuje a tým si zabezpečuje neustály rast a rozvoj.
     

  • Člen si vykonáva obraty cez TD-Pay, ktorý eviduje pohyb jeho členských vkladov, v zmysle VOP TD-Pay.
     

  • Obraty cez TD-Pay vytvárajú družstvu príjem, ktorý ďalej družstvo používa na budovanie nových aktív družstva.
     

  • Čím väčšie obraty člen vykonáva, tým vyšší podiel na celkovom zisku družstva získava, t.j. vyšší pasívny príjem pre člena = vyššia refundácia.

TD-schema-210408-1.png
Schema know-how
bottom of page