top of page

Know-How

Družstevní nástroj na vytváření vlastního kapitálu

  • Družstvo vlastní autorským zákonem chráněný jedinečný know-how na vytváření vlastního kapitálu, který dále investuje a tím si zajišťuje neustálý růst a rozvoj.

  • Člen si provádí obraty přes TD-Pay, který eviduje pohyb jeho členských vkladů, ve smyslu VOP TD-Pay.

  • Obraty přes TD-Pay vytvářejí družstvu příjem, který dále družstvo používá k budování nových aktiv družstva.

  • Čím větší obraty člen provádí, tím vyšší podíl na celkovém zisku družstva získává, tj. vyšší pasivní příjem pro člena = vyšší refundace.

TD_Schema-knowHow CZ 210416.png
Schema know-how
bottom of page