top of page

Know - How

Narzędzie spółdzielni na zbudowanie kapitału 

  • Spółdzielnia posiada unikatowy know-how na budowanie własnego kapitału chroniony ustawą autorską, który dalej inwestuje i w ten sposób zapewnia nieustanny wzrost i rozwój.

  • Członek dokonuje obrotów przez TD-Pay, który rejestruje jego wkłady członkowskie, zgodnie z OWH TD-Pay.

  • Obroty przez TD-Pay generują dochód dla spółdzielni, który spółdzielnia wykorzystuje do budowania nowych aktywów spółdzielni.

  • Im większy obrót członek dokona, tym większy udział na ogólnym dochodzie spółdzielni uzyskuje, t.z. pasywny dochód dla członka = refundacja

TD-schema-PL-210416.png
Schema know-how
bottom of page