Projekty spółdzielni page

Zielone energie

nabijacka@2x.png
auto-tien-700.webp
Rozwój elektromobilności i stacji ładujących

Spółdzielnia wspiera projekt rozpowszechnienia   rezydencyjnych stacji do ładowania    w strefach zamieszkania. Celem jest pozyskać dochód z każdego sprzedanego kw energii elektrycznej.

 

Projekt ten wykonuje przez umówionego partnera Create Value s.r.o

 

Projekt na zasadach franchizy wspiera technologie na czyszczenie silników, res. DPF filtrów od karbonu, czy przyczynia się do czystszego powietrza.

Brama płatnicza — PayBoard

Spółdzielnia współposiada licencjonowaną instytucję płatniczą UPDN ONE s.r.o. z Czeskiej republiki. Celem jest pozyskać udział na zysku instytucji płatniczej jak nagrodę za każde pośrednictwo w obrocie.

 

Spółdzielnia wsparła finansowo projekt bramy płatniczej, tzw., PayBoard, który jest przeznaczony dla e-shopów, nadaje się do rozwiązań korporacyjnych z istniejącym rynkiem klienckim.

Usługi płatnicze

phone-hand.webp