top of page

Aktuality z NBS

Národná banka Slovenska vydala Upozornenie pre verejnosť pred činnosťou firmy SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD - https://nbs.sk/.../upozornenie-na-subjekt-slovenske.../ Týmto dávame na vedomie členom Tradičného družstva, že Tradičné družstvo nemá žiadne zmluvné vzťahy a nie je nijako prepojené s týmto družstvom ROD. Tradičné družstvo rešpektuje politiku AML (politika proti praniu špinavých peňazí). Rovnako tak deklarujeme, že nebudeme vzhľadom na verejné vyhlásenie NBS vykonávať žiadne fin.operácie vo vzťahu k danému družstvu ROD. Uvedené vyhlásenie poskytujeme z dôvodu eliminácie rizík spojených so spájaním či zamieňaním našej aktivity s aktivitami družstva ROD.


Našu koncepciu k činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu si môžete prečítať tu.
bottom of page