top of page

Bilancujeme rok 2021Rok ubehol a nastal čas obzrieť sa, čo sa nám podarilo, kam sme sa posunuli… Rok 2021 bol plne pod kontrolou pandémie a o to náročnejšie sa nám pracovalo. No napriek tomu to bol skvelý rok z viacerých uhlov pohľadu. Pozrite sa milí členovia na naše spoločné úspechy.1. Obchodné úspechy:


• podarilo sa nám uskutočniť plánovaný nákup časti podielu v Hoteli Raj (preinvestovali sme viac ako 140.000 EUR)


• prezmluvnili sme sa z DAE na 7ACROSS


• rozbehli sme dovolenkový program PROGRAM VACATION (PV) - poskytli sme desiatky dovoleniek v Chorvátsku, v Hoteli Raj, cez zámenný systém 7ACCROS, ale aj dobrodružnú dovolenku v karaváne


• rozšírili sme svoje rady o niekoľko nových členov a o firemnú spoluprácu so spoločnosťou ADV, s ktorou pracujeme na predaji nášho kľúčového produktu PV


• podarilo sa nám uzatvoriť vyše 180 nových zmlúv PV a máme šancu do konca roku dosiahnuť aj plánovaných 200 zmlúv


• naša činnosť je zmapovaná v exkluzívnych vydaniach video reportáží - TeDe Express a elektronických Družstevných novín


• predovšetkým sme inovovali náš produkt Refundácia, ktorý sme spojili s ďalším úspešným projektom PV a získali sme jeden skvelý produkt — pasívne príjmy a PV v jednom


• našli sme riešenie pre vysporiadanie pohľadávok NFD2. Technologické — softvérové úspechy:


• zmodernizovali sme naše hardvérové zázemie IT technológií, na ktorých bežia

naše IT projekty

• zmodernizovali a aktualizovali sme firemné weby


• zautomatizovali sme systém online nákupu produktu PVCelkovo môžeme povedať, že aj napriek nepriaznivým pandemickým podmienkam sme sa značne posunuli v projekte PV a vďaka našim šikovným konzultantom, ktorí nám vo významnej miere pomáhajú pri budovaní nášho družstva postupne stabilizujeme náš mesačný cash–flow a pomaly ho zvyšujeme, čo nám zabezpečí rast aktív a budovanie pasívnych príjmov.


Vďaka dosiahnutým výsledkom tento rok hodnotím veľmi pozitívne a veľké poďakovanie patrí mojim kolegom z predstavenstva, ktorí sa aktívne podieľali na spomínaných výsledkoch. Určite veľký podiel na úspechu má náš poľský trh, ktorý dokázal stabilitu pod vedením Artura Bojszu a významne pomohol pri nových zmluvách PV. Veľká vďaka patrí konzultantom, zamestnancom, ale predovšetkým každému členovi, ktorý svojím čiastkovým prístupom pomohol aktivitou či obratmi,

alebo členskými vkladmi k dosiahnutiu spoločného úspechu.


Všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEMČo nás čaká v najbližšom období?


Pracujeme na spustení e-shopu našej známej Družstevnej Tržnici, kde pripravujeme aj nákupné zľavové poukážky platné vo veľkom potravinovom reťazci (poukážky budú zatiaľ platné pre SK trh). Ponúkneme priestor aj ďalším predajcom z ČR, PL a SR, čím získate opäť ďalšie zľavové body, ktoré sa budú dať neskôr použiť aj na splátky PV, alebo si ich jednoducho prevediete ako finančné prostriedky na účet.


Ak sa nám bude dariť zvýšiť príjmy družstva, určite sa pokúsime dokončiť modernizáciu Hotela Raj v interiéri a postupne rozšírime PV o ďalšie destinácie. Pokúsime sa rozšíriť členskú základňu a predať nové PV a tým zrýchliť budovanie aktív na tvorbu pasívnych príjmov… Spoločne dokážeme naplniť všetky naše ciele.


Ďakujem všetkým členom za spoluprácu v tomto náročnom roku a za spoločne

dosiahnuté tohoročné úspechy.


Želám Vám pokojné tradičné vianočné sviatky v kruhu Vašich blízkych a v duchu

všetkých tradícií… veď my sme Tradičné družstvo. :-)


Veľa úspechov v novom roku 2022!


S úctou, Martin Cigánek,

predseda Tradičného družstvaΣχόλια


bottom of page