top of page

Rozhovor s Arturom Bojszom


Pre mňa sú družstvá vzorom spolupráce obyčajných ľudí, ktorí sa snažia spolu dosiahnuť ciele, ktoré nie je možné uskutočniť samému

Dlhodobá vízia sa nemení – vytvoriť stabilné spoločenstvo družstevníkov, ktoré vybuduje aktíva odolné proti kríze, (vonkajšej aj vnútornej), a privedie všetkých členov družstva k čerpaniu družstevného dôchodku, teda refundácie. Člen predstavenstva Tradičného družstva a riaditeľ poľských aktivít Artur Bojsza v rozhovore pre DN.

Ako by ste sa predstavili našim členom?

Bývam v Krakove s manželkou, tromi deťmi, mačkou a odnedávna aj psom (aj keď niektorí tvrdia, že border collie nie je pes, ale osobitný druh). ☺ Vyštudoval som filológiu, ale už veľa rokov sa zaoberám podnikaním. Moja firma už roky radí iným firmám ako viesť vlastné podnikanie v súlade s hodnotami, a ako zotrvať vo svojich hodnotách v meniacom sa svete. Už 23 rokov vediem vlastnú firmu. Takmer 12 rokov som členom slovenského družstva, ktoré združilo okolo spoločnej myšlienky refundácie ľudí z niekoľkých európskych krajín, vrátane Poľska.

Ako a kedy ste sa dostali k myšlienke družstevného podnikania?

Prvé družstvo, do ktorého som vstúpil, bolo bytové družstvo, ktoré nám dodnes zabezpečuje strechu nad hlavou. Ale o družstvách som počul už skôr. V Poľsku zohrávajú dôležitú úlohu družstevné banky, pre ktoré bol vzorom Franciszek Stefczyk, ktorý otváral svet financií a biznisu pre menej majetných ľudí. Pre mňa sú družstvá vzorom spolupráce obyčajných ľudí, ktorí sa snažia spolu dosiahnuť ciele, ktoré nie je možné uskutočniť samému.

V čom je podľa Vás družstevníctvo výnimočné?

Pre mňa je v družstve najdôležitejšie to, že sa v ňom sústreďujú podobne mysliaci ľudia s podobnými hodnotami. Ak to tak skutočne funguje, družstvá sú organizmami odolnými proti krízam a otrasom, ktoré sa veľmi týkajú iných firiem. Na svetovom trhu možno nájsť veľa takých príkladov, hlavne počas krízy a dokonca i vojen. Ak družstvo nie je vnútorne jednotné, zhromažďujú sa v ňom „náhodní“ ľudia, alebo sa riadia odlišnými hodnotami, potom sú ťažšie chvíle v živote družstva šancou na očistenie a konsolidáciu okolo jednej spoločnej vízie. Preto ťažké časy, ktoré sú v posledných mesiacoch výzvou nielen v našej časti Európy, beriem ako šancu a nie ohrozenie a viem, že práve zcelené družstvá majú nielen šancu na prežitie, ale aj na rýchly a dynamický rozvoj.

Čím ste sa v družstve doposiaľ zaoberali?

Ľahšie by bolo odpovedať, čím som sa nezaoberal. ☺ Po prvé - som obyčajný družstevník, ktorý - tak ako všetci - robí obraty v družstve, využíva naše produkty, snaží sa pomáhať iným a delí sa s vedomosťami a skúsenosťami. Tak je tomu od prvého dňa, bez ohľadu na funkcie, aké som zastával v družstve. Doteraz som tiež bol lídrom, ktorý rozvíjal svoju skupinu, bol som členom Rady Riaditeľov, šéfom poľskej Rady Riaditeľov, školiteľom, mandatárom a členom Predstavenstva. Tvoril som prezentácie, školiace materiály, nahrával videá… Teraz som riaditeľom poľského oddielu a zástupcom predstavenstva pre poľský trh.

Od kedy ste členom družstva? Prečo ste sa rozhodli prijať aktívnejšiu úlohu v Tradičnom družstve?

Od roku 2009 som členom slovenského družstva. Na začiatku som sa tomuto projektu len prizeral. Priznám sa, že prvky MLM marketingu, tak veľmi výrazné na poľskom trhu, budili vo mne podozrenia. Ale čím viac som sa prizeral, tým viac som pochopil, že hlavnou hnacou silou je tu refundácia, teda reálne trvalé aktíva, ktoré majú priniesť družstvu stabilný zisk a nie obchodná sieť, cez ktorú sa realizuje predaj a odmeňovaná je hŕstka aktívnych a efektívnych spolupracovníkov. O to viac som videl zmysel vo väčšom angažovaní sa v tomto projekte. Vyžadovalo si to ale zistiť, či aj iní družstevníci uvažujú ako ja, alebo či je možné zmeniť ich nastavenie z „tvorby skupín“ na „tvorbu aktív“. Preto som sa v družstve najprv zaoberal vzdelávaním. Po mnohých mesiacoch a rokoch práce sa ukázalo, že takéto názory zdieľa väčšina poľských členov družstva, čoho posledným testom bol prechod 80% Poliakov do nového družstva.

Ktoré produkty ste ako člen podporovali, vyžívali?

Ako družstevník som, samozrejme, hlavne využíval našu elektronickú peňaženku, (predtým platobná karta), na tvorbu obratov. Ale neskôr, úmerne k rozvoju družstva, prišli nové možnosti. Kúpil som si dovolenkový Program Vacation, robil som nákupy v Družstevnej tržnici, aktívne som sa zaoberal propagáciou platby cez telefón, začal som splácať Zelený podiel. Ak by som mal novým členom poradiť nejaké dve, tri základné aktivity, určite by som im po prvé radil používať elektronickú peňaženku, po druhé nákup dovolenkového programu PV a po tretie, ak bude taká možnosť, robiť nákupy v družstevnej tržnici, aby sa uzavrel obeh peňazí medzi ľuďmi, ktorí si navzájom dôverujú, pomáhajú a podporujú sa. Hlavne by som im ale poradil, aby boli v neustálom kontakte s družstvom, aby nestratili z očí to, čo nás spojilo. Nie nadarmo sme roky hovorili, že náš projekt je predovšetkým vzdelávacím projektom. A naše vzdelávanie, to nie sú len poznatky, ale aj schopnosti rozlišovania: dobrých aktív od toxických, dobrých vzťahov od takých, ktoré sú vybudované na manipulácií a nakoniec, život v súlade s pravými, trvalými hodnotami.

Aké sú podľa Vás realistické krátkodobé plány?

Ak sa táto otázka týka družstva, tak krátkodobé plány na 2-3 roky, by mali po prvé obsahovať stratégiu vybudovania stabilného tímu založenom na dôvere a spoločnej vízii. Ak sa to podarí, všetko ostatné sa bude ľahšie realizovať. Konkrétnejší plán, ktorý by sa mal v tomto čase realizovať, je posilniť základy našich kľúčových projektov, (refundácia, PV) o nové aktíva. Necelý rok od otvorenia nového družstva sa to už začína diať! Po druhé, musíme ukončiť proces transféru aktív zo starého družstva. Koniec koncov, práve 2 desaťročia sme investovali svoj čas, energiu a nemalé prostriedky na ich vytvorenie. Po tretie, v tomto období sa majú spustiť prvé autorské projekty súvisiace so zelenou energiou.

Aká je dlhodobá vízia?

Dlhodobá vízia sa nemení – vytvoriť stabilné spoločenstvo družstevníkov, ktoré vybuduje aktíva odolné proti kríze, (vonkajšej aj vnútornej), a privedie všetkých členov družstva k čerpaniu družstevného dôchodku, teda refundácie. Avšak, nechcel by som, aby finančný ciel bol jediný. Bolo by výborné, ak by úspech nášho družstva, inšpiroval iných ku „klonovaniu“ nášho nápadu vďaka nášmu know-how. Prečo by v Európe nemalo vzniknúť viac takýchto sesterských družstiev, ktoré by zmenili život viac ľuďom? Mnoho ľudí na svete intuitívne cíti, že „najdôležitejšie veci na svete nie sú veci.“ A my ukazujeme, ako sa to dá zrealizovať v praxi.

A kde by ste chceli vidieť seba v rámci družstva napríklad o desať rokov?

To je jednoduché, o 10 rokov vidím seba ako poberám refundáciu. Vtedy už nebudem aktívnym členom družstva, tak ako teraz. A to vďaka tomu, že sa mi podarí zanechať v družstve niekoľko osôb, ktoré budú moje doterajšie úlohy plniť ešte lepšie. ☺

Comments


bottom of page