top of page

Príbeh

Vlastníme know–how rokmi overeného autorského projektu REFUNDÁCIA s viac ako 20 ročnou históriou. Združujeme viac ako tisícku členov družstva zo Slovenska, Poľska a Českej republiky a ďalších štátov EU, záujemcov o projekt zameraný na tvorbu pasívnych príjmov. Náš úspech staviame na vzájomnej pomoci, lojalite a tradičných hodnotách družstevníctva, ktoré stoja na pevných princípoch družstevníctva s viac ako 170 ročnou históriou.

bottom of page