top of page

10

tradičných princípov a hodnôt, ktoré robia družstvo silným

01

Tradičné družstvo je demokratické (spotrebné, finančné, pracovné, nákupné) rovnocenne vlastnené a kontrolované našimi ľuďmi.

05

Naši členovia si rovnako delia úbytok v ťažkých časoch benefity v dobrých časoch.

09

Máme svoju vlastnú cestu ako viesť družstvo. TD je flexibilné a napĺňa potreby
všetkých našich 2 000 členov.

02

Tradičné družstvo  je demokraticky vlastnené jeho členmi, družstvo tak drží peniaze a prácu medzi svojimi ľuďmi.

06

Tradičné družstvo je odolné voči ekonomickým pokriveniam, je prispôsobivé
v zložitých situáciách, členovia ťahajú spolu
ako nájsť riešenie.

10

Tradičné družstvo je živá, plodná a spravodlivá príležitosť na napĺňanie
našich potrieb.

V kontraste s takými korporáciami, ktoré využívajú ľudí a túto planétu.

03

Tradičné družstvo, to je dnes už historicky overený model, ktorý ponúka dosiahnuteľné a praktické riešenie pre ekonomické, environmentálne 

a sociálne problémy.

07

Naši členovia zo Slovenska, Česka a Poľska patria medzi MILIARDU družstevníkov na celom svete, a sú taktiež iniciátormi zmien lokálne tak aj globálne s vlastným
produktom.

04

Tradičné družstvo nie je charita. Tradičné družstvo je posilňujúci vzdelávaci spôsob vedúci k svojpomoci a solidarite.

08

Tradičné družstvo sa pričiňuje vytvárať naše ľudské životy a ekonomiky viac spravodlivé, 

rovnocenné a demokratické. 

Výsledkom je pasívny príjem.

bottom of page