top of page

10

tradičních principů a hodnot, které dělají družstvo silným

01

Tradiční družstvo je demokratické (spotřební, finanční, pracovní, nákupní) rovnocenně vlastněné a kontrolované našimi lidmi.

05

Naši členové si stejně dělí úbytek v těžkých časech, benefity v dobrých časech.

09

Máme svou vlastní cestu jak rozvíjet družstvo. TD je flexibilní a naplňuje potřeby
všech našich 2 000 členů.

02

Tradiční družstvo je demokraticky vlastněné jeho členy, družstvo tak drží peníze a práci mezi svými lidmi.

06

Tradiční družstvo je odolné vůči ekonomickým pokřivením, je přizpůsobivé
ve složitých situacích se členové podílejí na hledání řešení.

10

Tradiční družstvo je živá, plodná a spravedlivá příležitost k naplňování
našich potřeb.

Je v kontrastu s takovými korporacemi, které využívají lidí a tuto planetu.

03

Tradiční družstvo, to je dnes už historicky ověřený model, který nabízí dosažitelné a praktické řešení pro ekonomické, ekologické

a sociální problémy.

07

Naši členové ze Slovenska, Česka a Polska patří mezi MILIARDU družstevníků na celém světě, a jsou také iniciátory změn jak lokálně tak i globálně s vlastními
produkty.

04

Tradiční družstvo není charita. Tradiční družstvo je posilující, vzdělávací způsob vedoucí k svépomoci a solidaritě.

08

Tradiční družstvo se podílí na utváření našich lidských životů a ekonomiky více spravedlivé,

rovnocenné a demokratické.

Výsledkem je pasivní příjem.

bottom of page