top of page

Vlastníctvo

DJI_0126.jpeg
Hotel Raj

Družstvo spoluvlastní Hotel Raj, ktorý postupne renovuje na hotel vysokého štandardu. Hotel sa nachádza v prekrásnej lokalite národného parku Slovenský raj.

Prenájom hnuteľného majetku

Družstvo poskytuje do prenájmu členom aj nečlenom karaván a obytný príves, ako aj dostupné dovolenkové pobyty z družstevného rezervačného systému.

Starry Night
Know–how

družstvo vlastní znaleckým posudkom ocenený know-how na získavanie investičného kapitálu - tzv. REFUNDÁCIA. Znalecká cena daného know-how je 1,15 mil.EUR. Know-how je vložený do družstva priamo jeho autorom, ktorý projekt budoval od roku 2001. Know-how je majetkom družstva.

Obchodný podiel v platobnej inštitúcii

Družstvo vlastní obchodný podiel v platobnej inštitúcii UPDN ONE s.r.o. s cieľom získať podiel na zisku z činnosti platobných služieb.

pay-board.JPG
Hotel Budova 005-med.jpg

53

%

Pohľadávky

Družstvo vlastní prostredníctvom svojich členov pohľadávky, resp. vlastní približne 53% podiel na celom majetku družstva NFD (v odhadovanej výške do 2 mil. EUR).

bottom of page