top of page

Vlastnictví

DJI_0126.jpeg
Hotel Raj

Družstvo spoluvlastní Hotel Raj, který postupně renovuje na hotel vysokého standardu. Hotel se nachází v překrásné lokalitě národního parku Slovenský ráj.

Pronájem movitého majetku

Družstvo poskytuje do pronájmu členům i nečlenům karavan a obytný přívěs, jakož i dostupné dovolenkové pobyty z družstevního rezervačního systému.

Starry Night
Know-how

Družstvo vlastní znaleckým posudkem oceněný know-how na získávání investičního kapitálu - tzv. REFUNDACE. Znalecká cena daného know-how je 1,15 mil.EUR. Know-how je vloženo do družstva přímo jeho autorem, který projekt budoval od roku 2001. Know-how je majetkem družstva.

Obchodní podíl v platební instituci

Družstvo vlastní obchodní podíl v platební instituci UPDN ONE s.r.o s cílem získat podíl na zisku z činnosti platebních služeb.

pay-board.JPG
Hotel Budova 005-med.jpg

53

%

Pohledávky

Družstvo vlastní prostřednictvím svých členů pohledávky, resp. vlastní přibližně 53% podíl na celém majetku družstva NFD (v odhadované výši do 2 mil. EUR).

bottom of page