top of page

Pokračujeme vo vernostnom programe, v projekte Refundácia.

Ani sme sa nenazdali a vo februári sme oslávili 1 rok existencie nášho Tradičného družstva. Elon Musk, zakladateľ Tesly raz povedal, že nezakladá firmy preto aby ich zakladal, ale preto, aby dokončil svoje projekty. Aj TD vzniklo pred rokom z dôvodu, aby sa pokračovalo vo vernostnom programe, dokončil sa projekt Refundácia a aby členovia dosiahli na svoje pasívne príjmy.Vďaka Vašej lojalite sa nám darí kontinuálne pokračovať v našej vízii budovania pasívnych príjmov pre členov. Poďme sa spoločne pozrieť na to, čo všetko sa nám podarilo za prvý rok existencie TD.


Zriadili sme novú kanceláriu na adrese našej prevádzkarne. Vytvorili sme nový TD-pay a otvorili sme pre Vás nové účty vo viacerých bankách. Aby sme pokračovali v projekte platobných služieb, vyjednali sme nákup vlastníckeho podielu v českej platobnej inštitúcii UPDN ONE. Zabezpečili sme pokračovanie v projekte Zelených energií cez spoločnosť Create Value s.r.o., ktorá sa bude orientovať na inštaláciu nabíjacích staníc pre elektromobily, plus rokujeme v pokračovaní projektu na čistenie DPF filtrov motorov. Už sme spolumajitelia Hotela Raj, aby sme mohli pokračovať v projekte dovolenkového programu PV. Tiež sme podpísali zmluvu so spoločnosťou 7across (bývalé DAE) aby sme pokračovali v zámennom programe. Zazmluvnili sme skupinu konzultantov a spoločne pracujeme na rozvoji našich aktív. Autor know-how Refundácia, ktorého hodnota je ocenená znaleckým posudkom na 1,15 mil.EUR, vložil tento know-how do majetku Tradičného družstva.


Jedno príslovie hovorí, že žatva z celého roku závisí na jari, kedy sa seje… Aj v TD sa pripravujeme už teraz, aby sme na jeseň zberali úrodu. Čo pre Vás v blízkej dobe chystáme?

Chceme spustiť projekt Družstevnej Tržnice, aby si členovia prirodzeným spôsobom, len nakupovaním, znižovali poplatky na účte TD-pay. Pred dokončením je rezervačný systém na objednávanie dovoleniek v zariadeniach družstva, v karavánoch či obytných prívesoch, resp, v prenajatých apartmánoch v Chorvátsku. Už čoskoro si budete môcť zakúpiť cez TD-pay aj finančné produkty, sprostredkujeme Vám úver, hypotéku, poistíme dom, auto alebo aj Vás či Vašich rodinných príslušníkov. Za Vašu lojalitu Vás samozrejme odmeníme. Všetky tieto produkty Vám prinesú nie len okamžitý úžitok, ale hlavne podporia náš projekt refundácia a stanú sa pre mnohých z Vás “otváračom dverí” pre nových záujemcov o členstvo v družstve. Zanedlho sa bude konať členská schôdza, kde taktiež máme pre Vás pripravené informácie z prvého roku existencie TD. Otvárame sa aj možnostiam investovať malú časť členských vkladov na finančné trhy, aby sme zrýchlili rast refundácie a naakumulovali nový kapitál.


Veľké poďakovanie za naše úspechy počas prvého roku existencie družstva patrí naším členom predstavenstva, osobitne jeho predsedovi, členom kontrolnej komisie, všetkým zamestnancom, konzultantom a tiež aj obchodným partnerom, ktorí sa subdodávateľsky podieľajú na rozvoji nášho družstva. Bez Vás členov by však nebolo žiadne družstvo, preto srdečné poďakovanie za lojalitu patrí všetkým členom družstva, ktorí naďalej používate produkty družstva a veríte v myšlienku refundácie.

Comments


bottom of page