Poďakovanie za spoluprácu s holdingovou spoločnosťou adv j.s.a.V septembri skončila možnosť prepoistenia do Zdravotnej poisťovne Union. Uzavreli sme tak jednu z etáp spolupráce so spoločnosťou adv j.s.a., prostredníctvom ktorej sa naši členovia prepoisťovali do ZP Union. Napriek extrémne krátkej dobe, ktorá bola k dispozícii (iba pár týždňov) sa nám podarilo prepoistiť 44 našich členov. Pevne veríme, že naši členovia budú v novej poisťovni spokojní, možno práve ich referencie budú impulzom pre ďalších členov, aby sa aj oni prepoistili už budúci rok.

Spolupráca s adv však nekončí, ale začína. Tradičné družstvo ponúka pre spoločnosť adv dovolenkový program PV a možnosť jeho sprostredkovania. Blíži sa koniec roka a našim členom sa zase ponúka pomoc pri podnikaní. Jednak pri začatí nového podnikania, ale ponúka sa aj pomoc počas podnikania s cieľom ušetriť náklady legálnym využitím podnikateľských optimalizácií ako odvodovej, daňovej, majetkovej či DPH optimalizácie. Taktiež môžu naši členovia využiť špičkové služby v rámci jednoduchého

a podvojného účtovníctva, právneho zázemia pri daňových kontrolách, legálneho zníženia nákladov prostredníctvom optimalizácii pod dohľadom právnikov, pričom sa kladie dôraz na digitalizáciu, elektronickú komunikáciu a vzdelávanie klienta a jeho zamestnancov. Súčasťou tejto oblasti je aj spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy. Všetky nadštandardné služby ponúka adv navyše s právnou ochranou.

Bližšie informácie o službách spoločnosti adv pre našich členov nájdete na webovej stránke družstva v sekcii Ponuka – Produkty a služby.