top of page

Know–how na tvorbu pasívnych príjmovTradičné družstvo je majiteľom know-how na tvorbu pasívnych príjmov. Autor tohto jedinečného know-how vložil toto aktívum ocenené znalcom na hodnotu viac ako 1 mil. EUR do majetku družstva. Ide o spôsob tvorby kapitálu, ktorý vzniká spoluprácou a ten sa investuje do moderných projektov (rozvoj spoluvlastnenej licencovanej platobnej inštitúcie a rozvoj projektu zameraného na vybudovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily). V know-how je zakomponovaný aj jedinečný dovolenkový program PV, ako nefinančný bonus pre členov družstva. Viac o dovolenkovom programe sa dozviete v krátkom videu.

Po rozbehnutí spomínaných projektov nastane deľba zisku medzi členov družstva na základe spravodlivého vzorca, ktorý počas celej doby spolupráce člena s družstvom meria jeho aktivitu a následne bude doživotne dedične vypočítavať podiel na zisku, ktorý si družstvo vytvára z vybudovaných projektov.

Takýto projekt vie byť účinne významnou alternatívou dôchodkovému systému, ktorý si takto vedia vytvoriť samotní členovia vo vzájomnej spolupráci.

Aj keď je dané riešenie schopné generovať zisky iba pre obmedzený počet členov, v súčasnosti je ešte otvorené pre limitujúci počet členov. Možno sa však ešte nájdu spoločnosti, ktoré sa rozhodnú na nákup licencie daného know-how a rozšíria tak rady spoločností, ktoré účinne vytvárajú riešenia pre alternatívy dôchodkového systému, ktorý bude nutné riešiť aj v budúcnosti, vzhľadom na nepriaznivé prognózy na možné dôchodky.


bottom of page