top of page

Financie

Život a zdravie sú bezpochyby najcennejšie hodnoty v našom živote. Napriek tomu veľa obyvateľov stále nedoceňuje význam kvalitného zabezpečenia pre prípad úrazu, choroby alebo situácie, keď dôjde k strate doterajších príjmov rodiny. 

Dopravné nehody s väčším alebo menším poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. Práve pre tieto prípady Vám dokážeme nájsť dobré poistenie za najnižšiu cenu na poistnom trhu

Ochrana firemných aktív patrí medzi povinnosti každého manažéra, ktorý vykonáva svoju funkciu „s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov“. Finanční špecialisti spolupracujúci s Tradičným družstvom nastavia poistenie vašej firmy tak, aby spoľahlivo zabezpečilo náhradu finančných strát v prípade poškodenia alebo zničenia majetku firmy. Postaráme sa aj o všetku administratívu a likvidáciu poistných udalostí.

Hypotéka je bežnou súčasťou dnešného života. Starostlivý výber optimálneho riešenia je veľmi dôležitý. Vďaka skúsenostiam a spolupráci so všetkými bankami na trhu, sme schopní nájsť tú najvhodnejšiu hypotéku pre Vás. Následná starostlivosť a osobné servis sú pre nás samozrejmosťou.

financie záujem

Vyberte prosim typ produktu

Kontaktujte nás ohľadom záujmu

produktu, ktorý Vás zaujal

Ďakuejme za odoslanie. Čoskoro Vás budeme kontaktovať

Disclaimer:

Spoločnosť Tradičné družstvo informuje členov družstva ako aj verejnosť, že družstvo vykonáva v oblasti sprostredkovania poistenia a úverov výlučne činnosť tipéra. Finančné produkty pre členov družstva sprostredkovávajú zmluvní finanční špecialisti spolupracujúci s družstvom: Latian s.r.o. (registrácia v NBS pod IČO: 54463971, registračné číslo: 266399), a Finspace a.s. (registrácia v NBS pod IČO: 53375173, registračné číslo: 257478)

bottom of page