top of page

Financie

Poistenie Fyzických
osôb a ich majetku

Život a zdravie sú bezpochyby najcennejšie hodnoty v našom živote. Napriek tomu veľa obyvateľov stále nedoceňuje význam kvalitného zabezpečenia pre prípad úrazu, choroby alebo situácie, keď dôjde k strate doterajších príjmov rodiny. Dopravné nehody s väčším alebo menším poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. Práve pre tieto prípady Vám dokážeme nájsť dobré poistenie za najnižšiu cenu na poistnom trhu.

Poistenie vozidiel

Automobily                                                             Mám záujem

 
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie, čiže správne poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, je základným poistením každého auta alebo motocykla, ale napríklad aj prívesu. Bez povinného zmluvného poistenia nie je možné jazdiť s autom po ceste bez toho, aby sa vodič vystavoval riziku vysokých sankcií. Mohlo by sa zdať, že povinné zmluvné poistenie je vo všetkých poisťovniach rovnaké a záleží preto len na cene.

Áno, cena je asi najdôležitejším parametrom pre nákup povinného zmluvného poistenia, ale nemalo by to byť to jediné. V niektorých poisťovniach sú totiž v základnom poistení obsiahnuté aj rôzne rozšírenia – napr. asistenčné služby, poistenie proti živelným udalostiam (krupobitie, povodeň), úrazové poistenie alebo napríklad poistenie pri stretnutí so zverou. Veľké rozdiely medzi poisťovňami môžu byť aj v pripoistení skiel.

Dojednať PZP

 

Havarijné poistenie motorových vozidiel

Dopravné nehody s väčším alebo menším poškodením áut sú bohužiaľ bežnou súčasťou dnešnej premávky. S odcudzením auta, vandalizmom alebo vykradnutím súčiastok či  vecí z vozidla sa už aj väčšina z nás osobne stretla. Práve pre tieto prípady je tu havarijné poistenie, ktoré poskytuje náhradu v prípadoch:

  • keď si poškodenie auta spôsobíme sami (len havárie)

  • auto je poškodené úmyselne, vykradnuté alebo odcudzené (odcudzenie, vandalizmus)

  • auto je poškodené živelnou udalosťou (požiar, víchrica, krupobitie, povodeň...)

K týmto základným typom poistenia možno uzavrieť ešte doplnkové poistenia – napr. poistenie skiel, poistenie batožiny alebo prenájom náhradného vozidla.

 

Doplnkové poistenia v havarijnom poistení:

 

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie osôb vo vozidle alebo tzv. „poistenie sedadiel“, patrí medzi najčastejšie dojednávané doplnkové poistenia k poisteniu vozidiel. Všetci si totiž uvedomujeme, čo sa môže na ceste stať a to aj veľmi dobrým vodičom. Väčšina úrazových poistiek poskytovaných „zadarmo“ alebo ako pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu alebo havarijnému poisteniu však ponúka len nízke poistné sumy, ktoré potom pri úraze poskytnú skôr symbolické odškodnenie. V Tradičnom družstve sme však presvedčení, že si zaslúžite kvalitné poistenie s vysokými limitmi pre trvalé následky úrazu a najmä pre denné odškodné počas doby liečenia. Toto poistenie je navyše možné dohodnúť úplne samostatne, teda aj pre vozidlá, ktoré sú poistené v lízingu.

 

Asistenčné služby

Asistenčné služby sú cennou súčasťou poistenia áut. Zabezpečujú totiž nielen finančnú náhradu, ale hlavne skutočnú pomoc v čase, keď ju najviac potrebujeme, ak stojíme s havarovaným alebo pokazeným autom na ceste ďaleko od domova, napríklad v zahraničí.

Okrem odťahu vozidla do servisu poskytuje poistenie asistenčných služieb množstvo ďalších výhod, ako napr. úhrada ubytovania alebo náhradnej dopravy domov. Poisťovne ponúkajú veľa rôznych „balíčkov“ asistenčných služieb, niektoré sú poskytované zadarmo ako súčasť povinného zmluvného poistenia alebo havarijného poistenia, iné sú hradené samostatne. Na trhu sú aj celkom samostatné poistky asistenčných služieb.

 

Právna ochrana

Zamotaný svet paragrafov patrí k prevádzke áut od ich začiatku. Od riešenia dopravných priestupkov v správnom konaní, cez dokazovanie zavinenia pri dopravnej nehode, spory s poisťovňou o výšku plnenia, až po spory o záruku alebo nekvalitnú opravu v servise, všade potrebujeme odbornú pomoc právnika. Často sa však obávame nákladov, ktoré s tým môžu byť spojené, a tak svoje práva nehájime dostatočne a prichádzame o veľa peňazí.

Práve preto je tu poistenie právnej ochrany, ktoré nám za priaznivé poistné poskytne potrebnú pomoc v zložitej právnej situácii. Poisťovňa uhradí nielen náklady na právnikov, ale aj náklady na súdnych znalcov a najmä vám odporučí špecializovaných a preverených právnikov, s ktorými spolupracuje. Často pomôže aj len prvý list, z ktorého druhá strana pochopí, že máte na svojej strane profesionálov a dosť peňazí na vedenie sporu.

 

 

Cestovanie                                                              Mám záujem

 
Cestovné poistenie

Cestovné poistenie sa pre väčšinu z nás stalo už automatickou súčasťou každej dovolenky alebo dlhšej zahraničnej cesty. Stále však podceňujeme potrebu cestovného poistenia pri kratších cestách do blízkych krajín, napríklad do ČR.

Cestovné poistenie je zvyčajne zložené z niekoľkých rôznych poistných produktov. Zďaleka nie všetky poistky sú však rovnaké a nemožno ich posudzovať len podľa ceny. Pri základnom krytí poistenia liečebných nákladov by si mali dať veľký pozor tí, ktorí už pred cestou trpia nejakou chorobou. V určitých prípadoch by mohla poisťovňa dokonca plnenie odmietnuť.

Rovnaké je to pri aktívnej športovej činnosti a prevádzkovaní adrenalínových športov alebo zábav. Rozdiely bývajú aj v asistenčných službách, poistení zodpovednosti, batožiny atď.

Odporúčame vám preto kontaktovať dostatočne dlho pred finančného špecialistu Tradičného družstva a poradiť sa o vhodnom poistení na vašu cestu. Cenovo výhodným riešením potom môže byť celoročná poistka pre celú rodinu, ktorá vás zbaví starostí pred každou cestou.

 

 

Zodpovednosť                                                         Mám záujem

 

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľností

 

V bežnom živote sa stane množstvo situácií, keď niekomu inému môžete svojou nepozornosťou alebo z nedbanlivosti  spôsobiť škodu. Škoda inému však môže vzniknúť aj bez vašej priamej účasti a napriek tomu vám vzniká zodpovednosť uhradiť ju. Konár zo stromu na vašom pozemku, prasknutá hadica od práčky, spadnutá škridla z vašej strechy alebo váš pes pod kolesami auta môžu byť príčinou vzniku škody v stovkách tisíc aj miliónoch EUR.

Poistenie zodpovednosti za škodu vám zaistí ochranu pred takýmito nárokmi, a to vrátane nákladov na právnu obhajobu v prípadnom súdnom konaní. Poistenie zodpovednosti býva spravidla dohodnuté spolu s poistením nehnuteľnosti alebo domácnosti, niektoré druhy poistenia je však potrebné uzavrieť samostatne.

 

Zodpovednosť z domácnosti

Zodpovednosť z prevádzky domácnosti je základným druhom poistenia zodpovednosti v bežnom občianskom živote. Vzťahuje sa zvyčajne na všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pokrýva najčastejšie situácie, z ktorých vám môže vzniknúť zodpovednosť za spôsobenú škodu.

Neopatrná jazda vašich detí na bicykli alebo vaša nepozornosť a následná zrážka s lyžiarom na zjazdovke v Rakúsku môžu byť príčinou značnej škody na zdraví iných osôb. Preto treba voliť dostatočne vysoké limity poistenia zodpovednosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu z bežného života sa zvyčajne dohoduje súčasne s poistením vybavenia domácnosti. Špecialisti na poistenie občanov v Tradičnom družstve vám odpovedia na vaše otázky k tomuto poisteniu a pomôžu vám vybrať vhodné limity poistného plnenia. Zavolajte alebo navštívte finančného špecialistu Tradičného družstva a nechajte si zdarma prekontrolovať vaše poistenie zodpovednosti. 

 

Zodpovednosť z nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti potrebujete v prípade, že vlastníte akúkoľvek nehnuteľnosť, teda nielen dom, ale napríklad len chatu či parcelu. Vlastník nehnuteľnosti totiž často zodpovedá za škodu, ktorú utrpí niekto iný v súvislosti s touto nehnuteľnosťou.

Najčastejšie sa toto poistenie dohoduje ako súčasť poistenia nehnuteľnosti, zvyčajne však na pomerne nízke sumy. Odporúčame vám preto preveriť, či sa vaše súčasné poistenie zodpovednosti vzťahuje aj na škody tohto typu a či je limit dostatočný. Staršie poistky bývajú uzavreté na veľmi nízke sumy a súdy v dnešnej dobe priznávajú poškodeným oveľa vyššie odškodnenie ako predtým. Kontaktuje niektorú z našich kancelárií a nechajte si zdarma vykonať kontrolu vášho poistenia zodpovednosti. 

 

Poistenie zodpovednosť voči zamestnávateľovi

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi býva hovorovo označované ako tzv. „poistka na blbosť“. Patrí však medzi často dojednávané poistenia u zamestnancov, pretože ich môže významne uchrániť pred často dosť vysokou náhradou škody, ktorá vznikne ich zavinením zamestnávateľovi. Podľa súčasných predpisov zodpovedá zamestnanec za škodu až do výšky 4-násobku priemerného platu.

Veľmi často si toto poistenie uzatvárajú vodiči firemných áut, skladníci alebo iné profesie, ktoré môžu ľahko spôsobiť škodu na veci. Užitočné je toto poistenie však aj pre kancelárske profesie, kde môže vzniknúť finančná škoda, napr. pri zlom výpočte daňovej povinnosti, chybne zadanej objednávke a pod. Poistenie možno dohodnúť aj pre pracovníkov verejnej a štátnej správy.

 

 

Poistenie života a zdravia
(rizikové životné poistenie)                                 Mám záujem

 

Poistenie života a zdravia

Život a zdravie sú bezpochyby najcennejšie hodnoty v našom živote. Napriek tomu veľa obyvateľov stále nedoceňuje význam kvalitného zabezpečenia pre prípad úrazu, choroby alebo situácie, keď dôjde k strate doterajších príjmov rodiny. Myslieť treba aj na situácie, keď bude potrebné vynaložiť nečakané náklady na liečenie a zabezpečenie bežných životných potrieb. 

 

Životné poistenie

Základným princípom životného poistenia je finančné zabezpečenie rodiny alebo blízkych osôb pre prípad predčasného odchodu zo života. Preto je potrebné, aby poistná suma pre prípad smrti bola nastavená dostatočne vysoko a mohla tak spoľahlivo pokryť prípadné záväzky, napr. splatenie hypotéky, vzdelanie detí a pod. 

 

Úrazové poistenie

Kvalitné úrazové poistenie by malo byť štandardom pre každého, pretože chvíľka nepozornosti alebo nešťastná náhoda môže zmeniť celý náš život. Úrazové poistenie je najčastejšie zložené z troch základných častí:

  • Poistenie pre prípad smrti úrazom - za nízke poistné je možné navýšiť plnenie zo životného poistenia.

  • Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu - táto zložka má najväčší význam, mala by byť dostatočne vysoká, zvyčajne sa dnes uzatvára s tzv. progresívnym plnením, keď pri vyššom stupni trvalých následkov je aj oveľa vyššie plnenie poisťovne.

  • Poistenie denného odškodného alebo času liečenia - vďaka modernej medicíne sa dnes veľkú časť úrazov podarí vyliečiť bez výrazných následkov. Liečenie však trvá často veľmi dlho, a preto je nevyhnutné pokryť stratu príjmov počas tohto obdobia.

 

Invalidita

Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Invalidita predstavuje veľké riziko pre jedinca, ako i pre rodinu a pre zabezpečenie potrieb jej členov. Invalidita člena rodiny znamená  nielen  psychickú  záťaž, s ktorou sa domácnosť musí vyrovnať, ale aj finančnú  záťaž pre  rodinný rozpočet. S invaliditou živiteľa rodiny je spojený nemalý výpadok príjmu, naviac zhoršený zdravotný stav si často vyžaduje ďalšie náklady na zabezpečenie starostlivosti – od zdravotníckych pomôcok, cez ošetrovateľa, po úpravy bytu či rodinného domu.

Z pohľadu vplyvu na rodinu a jej finančnú stabilitu je invalidita jedným z najvážnejších rizík.

Prináša doživotný pokles príjmov, a pritom vôbec nie je ojedinelá.

Sociálna poisťovňa podľa poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozlišuje dva stupne invalidity - čiastočnú, pri ktorej je schopnosť pracovať znížená o 41 - 70 % vrátane a plnú invaliditu s vyše 70% poklesom.

Podobné škálovanie používajú aj poisťovne pre krytie tohto rizika.

Poistenie invalidity by sa nemalo  podceňovať, ak nemáme vytvorenú finančnú rezervu, tak z peňazí od štátu, vo väčšine  prípadov, nie je  možné udržať  štandardnú životnú úroveň.

Pri výbere  poisťovne je preto lepšie uprednostniť tú, ktorá kryje komplexnú invaliditu z dôvodu choroby aj úrazu. Pripoistenie invalidity je možné formou mesačnej renty, s konštantnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou.

 

Zdravotné poistenie

V dnešnej dobe závažnejšie ochorenie predstavuje celý rad nákladov a platieb, ktoré verejné zdravotné poistenie nemôže pokryť. Preto existuje niekoľko druhov zdravotného poistenia, ktoré nám pomôže preklenúť ťažké obdobie a získanými prostriedkami si môžeme výrazne zvýšiť kvalitu liečby a následnej rehabilitácie. Základom je poistenie pre prípad diagnózy závažného ochorenia (rakovina, infarkt atď.).

Poistenie hospitalizácie zabezpečuje úhradu poplatkov v nemocnici, nadštandardnú izbu alebo náklady na dochádzanie príbuzných. Poistenie zdravotnej asistencie vám potom pomôže zabezpečiť prednostný prístup k vybraným špecialistom a zaujímavú preventívnu starostlivosť.

 

Poistenie nemocenské

Nemocenská, čiže náhrada príjmu počas pracovnej neschopnosti, je dnes vďaka úsporným opatreniam štátu výrazne nižšia ako v minulosti. Výpadok príjmu je najmä pri dlhšej chorobe a vyššom príjme veľmi výrazný a poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti ho dokáže nahradiť.

Pre osoby samostatne zárobkovo činné (živnostníci) nie je štátne nemocenské poistenie povinné ako u zamestnancov, a preto si ako alternatívu môžu vybrať poistenie súkromné a získať tak oveľa vyššiu dennú náhradu.

Špecialisti na poistenie osôb v Tradičnom družstve vám pomôžu vybrať vhodné poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti, tzv. nemocenskej a zabezpečiť tak vaše príjmy aj počas prípadnej choroby.

 

Poistenie právnej ochrany                                   Mám záujem

 

Poistenie právnej ochrany

Právne prostredie okolo nás je čoraz náročnejšie, zákony sa menia veľmi často, a tak účinne obhajovať svoje práva nie je pre väčšinu občanov vôbec jednoduché. Veľké firmy alebo inštitúcie niekedy zneužívajú aj to, že občan váha, či si v danej veci vziať právnika a uhradiť nemalé náklady s nejasnou vyhliadkou na úspech. To bohužiaľ vedie k tomu, že na obranu svojich práv často rezignujeme a s nespravodlivosťou sa zmierime.

Medzi tými, ktorí neobhajujú svoje práva, však nemusíte byť aj vy. Stačí si uzavrieť poistenie právnej ochrany, teda akéhosi „predplateného právnika“. Z tohto poistenia sa potom hradí nielen odmena právnemu zástupcovi, ale aj najrôznejšie poplatky za súdnych znalcov a pod. Poisťovne poskytujú aj základné právne poradenstvo po telefóne a pomôžu vám tak priamo na mieste.

 

Právna ochrana vodiča a vozidla

Najčastejšie uzatvoreným druhom poistenia právnej ochrany je poistenie vodiča a vozidla. Pri prevádzke vozidla sa totiž s paragrafmi môžeme stretnúť veľmi ľahko. Od reklamácie vady vozidla po jeho kúpe, sporu s autoservisom v prípade nekvalitnej opravy, sporu s poisťovňou o výšku plnenia z havarijného poistenia až po riešenie dopravných priestupkov s políciou alebo súdne spory o zavinení dopravnej nehody.

Pri všetkých týchto, ale aj ďalších situáciách sa poistenie právnej ochrany ukáže ako neoceniteľný pomocník v núdzi. Kontaktujte a poraďte sa s našimi špecialistami, aký variant poistenia právnej ochrany pre vodiča alebo vozidlo je pre vás najvhodnejší.

 

Právna ochrana pri pracovnom vzťahu

Spory so zamestnávateľom o neplatnosť výpovede, nesprávne odškodnenie pracovného úrazu alebo priestupkové či trestné konanie vyplývajúce z vášho pracovného zaradenia. Práve v týchto prípadoch veľmi oceníte poistenie právnej ochrany v pracovnom vzťahu a s pomocou právnikov, skúsených v pracovnom práve, dokážete účinne ochrániť svoje záujmy. 

Právna ochrana rodiny

Pri bežnom živote riešime celý rad právnych situácií, najčastejšie ako spotrebitelia, keď reklamujeme nekvalitný tovar alebo službu, domáhame sa náhrady škody, ktorú nám spôsobil niekto iný alebo riešime spor s poisťovňou o riadnu výplatu z úrazového poistenia dieťaťa.

Poistenie právnej ochrany rodiny je tým správnym riešením, ktoré nám poskytne pokoj a istotu v takýchto situáciách. Môže byť uzatvorené buď samostatne, alebo v kombinácii s inými druhmi poistenia právnej ochrany. 

Cestovné poistenie
Poistenie zodpovednosti
Poistenie života a zdravia
Poistenie právnej ochrany

Disclaimer:

Spoločnosť Tradičné družstvo informuje členov družstva ako aj verejnosť, že družstvo vykonáva v oblasti sprostredkovania poistenia a úverov výlučne činnosť tipéra. Finančné produkty pre členov družstva sprostredkovávajú zmluvní finanční špecialisti spolupracujúci s družstvom: Ing. Peter Zágora (registrácia v NBS pod IČO: 45714959, registračné číslo: 259243), a Finspace a.s. (registrácia v NBS pod IČO: 53375173, registračné číslo: 257478)

bottom of page